מערך שיעור לשבועות – הר סיני שלנו

בשיעור זה נעסוק בסיפור מאת שלום עליכם, המתאר חוויה של תלמידים שיכולה להיתפס כמעשה שובבות או כחוויית למידה משמעותית. חוויה שבמרכזה הדימוי של הר סיני, על כל המטען התרבותי שהוא נושא בחובו.

כיתות ה - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

 1. לחשוב על למידה במונחים של חוויה.
 2. להבחין בין מוטיבציות שונות ללמידה.
 3. להתבונן פנימה על רצונות ושאיפות שמתחבאים בנו ולנסות להגדירן.

מהלך הפעילות

פתיח: דברים שרואים מכאן לא רואים משם

נבקש מהתלמידים: חשבו על משהו שכשהייתם ילדים האמנתם בו או חשבתם שהוא נכון, וכשהתבגרתם הבנתם שהדבר אינו כפי שהאמנתם. משהו שתפסתם באופן מסוים כילדים, ועם התבגרותכם הבנתם שאינו כפי שחשבתם שהוא.
נקשיב לדוגמאות שונות שמביאים התלמידים. נוכל להביא גם דוגמה משלנו.

שלב 1: קריאת הסיפור "הר סיני שלנו"

נקרא את הסיפור של שלום עליכם "הר סיני שלנו". מצורף קובץ ובו הסיפור עם מקומות מומלצים להפסקה בקריאה לצורך הבנה וחשיבה, והצעה לשאלות שכדאי לשאול במהלך הקריאה.
נקרא את הסיפור עד המילים "לאט לאט לאט – – – – – -" בלי הפסקה האחרונה.

שלב 2: דיון בעקבות הקריאה על למידה וחוויה

נשאל את התלמידים:

 • מה הקשר בין החוויה המתוארת בסיפור לבין השם שנתנו הילדים לגבעה שמעל בית המדרש?
 • מה ההשפעה של היציאה מתוך הכיתה, מהחדר, אל המרחב שסביבו?
 • כיצד הדבר תורם ללמידה?
 • מה מרוויחים התלמידים מהיציאה הזו?
 • כיצד לדעתכם יסתיים הסיפור?

שלב 3: סיום הסיפור

 • נשאל: מה דעתכם על הסוף של הסיפור? האם צפיתם אותו? מה המשמעות שלו?
 • איזו ביקורת עולה ממנו ועל מי?
 • רבי יקותיאל, שמש בית המדרש, מכנה את התלמידים "פרחחים", "הולכי בטל", "לא יוצלחים" – מה דעתכם על הגישה של ר' יקותיאל? מה גורם לו לחשוב כך? האם אתם מסכימים עם גישתו? נמקו.
 • האם לפעמים אתם מרגישים יחס דומה כלפיכם מצד המבוגרים? אם כן, באיזה הקשר, מתי אתם חשים בו?
 • מה הרוויחו התלמידים מן הטיפוס על ההר ומה הפסידו?
 • כיצד לדעתכם צריך להגיב הרבי שלהם כאשר ישמע את הדברים מרבי יקותיאל?

סיכום: הר סיני שלי

נשאל את התלמידים:

 • מהו הר סיני שלכם?
 • על מה הייתם רוצים לטפס, את מה הייתם רוצים להשיג ואתם נמנעים?
 • מה מונע ממכם לטפס על ה"הר" הזה?
 • מה תרוויחו אם תטפסו?