מציאות של עוני

שיעור ראשון מתוך יחידת הלימוד תיקון חברתי-כלכלי

יחידת לימוד בנושא תיקון חברתי-כלכלי המתאימה לתוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית לכיתות ח, וכוללת מבט רחב על חברת המופת בנושא העוני ושאלת האחריות לטיפול במצב.

כיתות ח - ט2 שיעורים

מטרת הפעילות

 • לעורר מודעות לעיסוק בבעיית העוני בחברה.
 • להעלות את השאלה של מי האחריות לטפל בעוני.
 • להכיר שלושה דגמים לטיפול בבעיית העוני.
 • ללמוד מקורות מקבילים לדגמים.

מיומנויות:

 • איסוף מידע והשלמה באמצעות התבוננות בתמונה: מה רואים ומה לא רואים?
 • התבוננות מכמה נקודות מבט.
 • התאמה בין טקסטים לרעיון כללי.

ערכים ומיומנויות SEL במהלך היחידה:

 • מודעות חברתית.
 • אחריות ביחס לבעיה חברתית.

מהלך הפעילות

היחידה מורכבת משלושה שיעורים, כאשר השיעור השני נלמד יחד עם כיתה מבית ספר אחר (אפשר גם להתאים את השיעור לשיעור שאינו משותף).

במפגשים הקרובים יעסקו הלומדים בנושא תיקון חברתי-כלכלי.

מבנה המפגשים:

מספר המפגש משך המפגש היכן ואיך? הנושא
מפגש 1

 

שני שיעורים בכיתה – התבוננות בתמונות, למידת מקורות כאשר כל מקור מציג זווית שונה לשאלה. הכרת הבעיה: מי אחראי למצב של עוני? היחיד או המדינה?
מפגש 2

 

שני שיעורים או לקצר לשעה (לבחירתכם) יחד עם כיתה מקבילה מבית ספר אחר – למידה מקוונת, רצוי מהבית. על מי מוטלת האחריות לפרנס את העניים? למידת מקורות וניהול דיון משותף.

 

מפגש 3 45 דקות בכיתה מציאת דרכים לעידוד שלושת רובדי הצדקה.

 

פתיח – על מי מוטלת החובה לדאוג לטיפול בעוני?

יצירת סיפור מסגרת

(10 דקות)

שאלו את הלומדים אם הם מכירים את ארגזי המזון של ארגון 'לתת' המונחים ליד הקופות בסופרמרקטים (בעיקר לפני החגים)? יכול להיות שחלק מהילדים התנדבו בעבר באיסוף מוצרים עבור משפחות נזקקות, וייתכן שחלקם נחשפו לאיסוף ארגזי המזון בעת קנייה בסופר.

האזינו לשניים-שלושה שיתופים במליאת הכיתה.

ארגון 'לתת' הוא עמותה הפועלת לצמצום העוני כדי ליצור חברה צודקת וטובה יותר (ניתן להקרין את הייעוד של ארגון לתת). זהו ארגון אחד מתוך ארגונים רבים הפועלים למען מטרה זו, אך האם התפקיד הזה צריך להיות של ארגונים? של מי האחריות למצב העוני בחברה?

ספרו לתלמידים שבשלושת השיעורים הקרובים (שהשני מתוכם יהיה עם כיתה נוספת) תתחקו אחר השאלה הזו ותעמיקו בנקודות המבט השונות – של מי האחריות?

נתחיל בעבודה קבוצתית של התבוננות בתמונות, ואחר כך נלמד כמה מקורות שיסייעו לנו להשיב על השאלה על בסיס טיעונים.

התבוננות בתמונות בקבוצות – מה רואים ומה לא?

(15 דקות בקבוצה ו-10 דקות במליאה)

חלקו את הכיתה לקבוצות של שלושה-ארבעה ילדים בכל קבוצה. הדפיסו (רצוי בצבע) תמונות של מצבי עוני. חלקו לכל שתיים-שלוש קבוצות תמונה שונה.

ניתן להכין מצגת עם התמונות ולהעביר לילדים לטלפונים (אם מקובל בכיתת הלימוד שלכם). למען השמירה על זכויות יוצרים ריכזנו עבורכם קישורים עם הצעות לתמונות (יש להוריד את התמונות ולשמור אותן). שימו לב להנחיות בקובץ המצורף: הצעה להתבוננות בתמונות. כמו כן, הנושא יכול להעלות רגישויות ויש לחשוב מראש על המצב בכיתה ו/או להתייעץ עם המחנכת או היועצת.

הקדישו להתבוננות ולשיתוף בקבוצה רבע שעה, ולאחר מכן הזמינו נציג או נציגה מכל קבוצה להציג את התמונה: מה רואים בתמונה? מה לא רואים בתמונה? באיזה אופן התמונה מתארת עוני? של מי האחריות לדעת הקבוצה לטיפול במצב?

למידה בחברותות של מי האחריות ומדוע?  

(45-30 דקות) לפי המשימות שתבחרו להלן.

צפייה במליאה בשתי דקות מ'סליחה על השאלה – מתחת לקו העוני' החל מ-17:27 ועד 19:29. השאלה שבה הילדים יצפו היא "את מי אתם מאשימים", שלמעשה כוללת את שאלת האחריות – של מי האחריות לטיפול במצב? https://youtu.be/kqlr_o-H_LM?t=1048

בחלק הבא של השיעור נעמיק בלמידה משותפת בחברותות בשאלה הזו – של מי האחריות? אפשר לבחור בהיבט אחד של עוני מתוך ההתבוננות בתמונות (קורת גג, חינוך, מזון, העשרה, צרכים בסיסיים – חשמל, מים) או להתייחס לשאלה בכללותה.

חלקו את הכיתה לזוגות (למידה בחברותות), ובקשו מכל זוג לקרוא אחד מקטעי המידע הבאים או לחפש מידע על שאלה זו בכתבות ברשת:

 1. על מי האחריות לרווחת הפרט? – עמ' 45-44 בתוך: אתגר הרווחה במדינה דמוקרטית (יש להקדים בהסבר מה זה סוציאל-דמוקרטי ומהי גישה ניאו-ליברלית. הסבר מילולי קצר יכול להספיק לעניין זה.)
 2. האחריות לטיפול בעוני – עמ' 109-103 בתוך: דוח העוני האלטרנטיבי 2021

הבחינו בין שני מקורות המידע שהבאנו. אחד מתוך ספר לימוד שמטרתו להציג באופן מאוזן את שתי הגישות, והשני של עמותה שיש לה אג'נדה ברורה לגבי מי צריך לקחת אחריות על מצב העוני (על אף פעילותה למיגורו).

חלק א: בקשו מהתלמידים לכתוב ולסכם במחברת:

 • מהן הגישות השונות המוצגות בשאלת האחריות לטיפול במצב העוני? פרטו ונמקו מה עומד מאחורי כל גישה.
 • כיצד יש לטפל במצב העוני לפי כל אחת מהגישות? התייחסו לפחות לשני היבטים שונים (כגון דיור, בריאות, חינוך, מזון ועוד).

חלק ב: בקשו מכל זוג לנסח את העמדה שבה הם מחזיקים (או שיש ביניהם חילוקי דעות) – מי אחראי לדעתם לטפל במצב העוני – המדינה או הפרט? לאחר שינסחו את עמדתם על הכתב (מנוגדת או מוסכמת), בקשו מהם לצלם את עצמם מציגים את עמדתם בסרטון קצר ולשלוח אותו אליכם או לקבוצת הכיתה.

הצגה במליאה של מי האחריות ומדוע?  

בקשו משתי חברותות להציג את עמדתם. רצוי לבחור מראש בשניים שיציגו עמדה הפוכה. לאחר ההצגה של החברותות דונו בכיתה יחד עם הילדים על החסרונות והיתרונות של כל גישה. התייחסו גם לשאלת הערכים של החברה והפרט בה. סַפּרו לתלמידים שבמפגש הבא (עם כיתה מבית ספר אחר) נלמד טקסטים שמביאים לידי ביטוי נקודות מבט שונות על השאלה הזו. הכינו אותם לקראת המפגש. בחרו בזוג שיציג את העמדה שלו בפתיחת המפגש המשותף, ותאמו עם המורה המקבילה שתבחר בזוג שתציג את העמדה השנייה.

שיעור שני: של מי האחריות?

שיעור שלישי: שלוש דרכי צדקה