'ניצחת איתי הכול' – מערך שיעור

מערך שיעור על השיר של עמיר בניון מתוך רצון לברר מהי האהבה עליה מדבר השיר.

כיתות י - יבשיעור אחד

מהלך הפעילות

פתיחה

השמיעו את השיר – ניצחת איתי הכל. ניתן להשתמש בניתוח השיר באתר.

חלקו את דף העבודה דף עבודה שיש בו את מילות השיר.

הלומדים יענו לבד ואחרי קיימו את הדיון שבהמשך.

דיון

  • אילו מחוות אהבה מתוארות בשיר? (האחת כלפי השני וההפך)

מנגנת, מלטפת, הבנה, משקפת לאהוב את עצמו, מחכה לו "בסוף כל לילה", מאמינה בו ונשארת איתו למרות הקשיים ומה שעובר…

  • כיצד הייתם מתארים את האהובה כלפיה שר בניון? (התייחסו לתכונות אופי, מראה, התנהגות…).

שלמה עם עצמה, בוגרת, סבלנית, מכילה, יש בה הרבה צדדים (גלוי ונסתר), מאמינה בו, חכמה, אולי קצת 'משוגעת'/ לא צפויה?

  • אילו דברים נראה שהוא מוצא בה? מה היא עבורו?

מקום מפלט, נותנת לו להיות מי שהוא; 'שלם', להירגע …

  • נסו לתאר את מערכת היחסים ביניהם…

אולי קצת חד צדדית? זקוק לה מאוד, נמצאת בשבילו ללא תנאים, תמיד זמינה..

  • למי הוא שר? לאישה אהובה, לחברה טובה? או בכלל- למוזיקה, לתורה…? משהו מופשט…

השם השני של השיר הוא "מוזיקה".

אולי למשהו שמלווה אותו ונותן לו כוח, מקבל אותו ללא תנאים, זמין תמיד ומכיל… מקום מפלט

אנו מציעים להשמיע את השיר שוב

  • נסו להסביר מחווה או תיאור אחד מן השיר, כאשר הם מופנים כלפי התורה/מוזיקה.
  • האם יש הבדל בין האהבות הללו? (לאישה/מוזיקה, תורה)?
  • מה ההבדלים? ממה הם נובעים? מה דומה? למה?