נשיא מדינת ישראל

מערך שיעור על תפקידי הנשיא במדינת ישראל. השיעור משלב למידה קבוצתית והעברה לפני הכיתה.

כיתה ה2 שיעורים

מטרת הפעילות

התלמידים ילמדו על תפקיד הנשיא ועל נשיאי מדינת ישראל.

מהלך הפעילות

פתיח / שאלת דריכה

למרות שכולנו יודעים שיש נשיא למדינת ישראל, האם אנו יודעים מהו תפקידו? אלו נשיאים כיהנו במדינת ישראל?

פתיחה

נשיא מדינת ישראל:

  • איזה תפקיד ממלא נשיא המדינה?
  • כיצד הוא נבחר?
  • אלו נשיאים כיהנו במדינה ומה הם עשו?

בשיעורים הבאים נלמד על התפקיד וכן על חלק מנשאי המדינה שכיהנו לאורך שנותיה של מדינת ישראל.

שיעור 1

פותחים את השיעור בשאלה – מהו תפקיד נשיא מדינת ישראל?

אלו נשיאים היו לנו במהלך היסטוריית מדינת ישראל?

מחלקים את הכיתה לקבוצות. בכל קבוצה יחקרו, את הנושא שיקבלו ויכינו 7-10 דקות הסבר על הנושא להצגה בפני המליאה:

נושאים:

קבוצה 1 – נשאי מדינת ישראל

מהם תפקידי הנשיא? כיצד הוא נבחר? מהי חשיבות תפקיד זה למדינה?

חוק יסוד: נשיא המדינה

שאר הקבוצות

באתר נשיא מדינת ישראל – יש לבחור את אחד מנשיאי המדינה לקרוא עליו ועל פעלו ולסכם.

שאלות מנחות:

  • מתי כיהן הנשיא?
  • אלו תפקידים מילא לפני בחירתו להיות נשיא?
  • מה היו פעולותיו העיקריות כנשיא מדינת ישראל?

הערה: כדאי לודא שכל קבוצה תבחר ללמוד על נשיא אחר.

ניתן להנחות את הקבוצות להכין מצגת בנושא אותו הם לומדים.

שיעור 2

כל קבוצה מציגה את אשר למדה בנושא כ 7 דקות

סיכום

  • מה למדנו על תפקיד הנשיא?
  • אלו פעולות עשו נשיאי המדינה השונים?
  • לדעתכם, מהי החשיבות המרכזי של התפקיד?