על חבל דק

שיעור זה עוסק ביחסי הגומלין שבין אדם שרוצה לעזור לזולת ובין אלה שנדמה לנו שהם זקוקים לעזרה.

כיתות ו - ט2 שיעורים

מטרת הפעילות

  • "להיכנס לנעליהם" של מי שמוגדרים כבעלי צרכים מיוחדים וכ"זקוקים לעזרה".
  • להעלות למודעות את המוטיבציות השונות במתן עזרה לאחר/ת.
  • להעמיד לדיון את השאלה: האמנם קיימת דיכוטומיה בין מגיש/ת העזרה לבין מקבל/ת העזרה?

מהלך הפעילות

פתיח: צפייה בקטע מתוך הסדרה "מעורב ירושלמי"

א. נחלק לתלמידים דף צפייה לקטעים מתוך הסדרה "מעורב ירושלמי"1גרסת וורד | גרסה מקוונת.

ב. התלמידים יצפו בקטעי וידאו מתוך פרקים 4 ו-5 בעונה השנייה של הסדרה.

 

שלב 1: עבודה בקבוצות

א. חלקו את הכיתה למספר זוגי של קבוצות (בכל קבוצה כ-5 תלמידים ותלמידות)

ב. כל קבוצה תקבל דף פעילות הכולל מקור ושאלות מנחות שיהווו את הבסיס לדיון בקבוצה. חצי מהקבוצות יקבלו את דף לימוד א' והחצי השני יקבלו את דף לימוד ב'.

התלמידים ינתחו את הטקסט, יפיקו מידע רלוונטי לסוגיה, ילמדו מושגים רלוונטיים, יקשרו בין הטקסט לסרטון, ויגבשו עמדה לגבי השאלה כיצד יש לעזור.

ג. לאחר הלימוד בכיתה, נציג או נציגה מכל קבוצה יציגו בפני הכיתה את המסקנות של הקבוצה מהטקסט שעסקה בו (אפשר ואף עדיף להציג את הטקסט הנדון על הלוח), ואת נקודת המבט של ה"גיבור" שהקבוצה מייצגת (מגיש העזרה או מקבל העזרה)

שלב 2: דיון במליאה

א. נשאל את התלמידים:

  • מה למדנו מהסרטון ומהטקסטים על כך שיש לנהוג ברגישות גם בעת מתן עזרה?
  • מה למדנו מהסרטון ומהטקסטים על המושג "צרכים מיוחדים"?

ב. נסיים את השיעור בקטע משיעור שהעביר הרב ושר החינוך לשעבר שי פירון:
(הקטע יתחיל עצמאית בדקה 19:33 וייעצר עצמאית בדקה 24:45)


הרב פירון מחדד את תפיסת העולם שלפיה אין אדם שאינו חסר, ולכל אחד יש מקום בעולם. אין נכים ושאינם נכים. אנחנו בנויים כרקמה אחת שבה כל אדם גם זקוק וגם נותן. הסרט מדבר בעד עצמו וכדאי לסיים בו בלי להוסיף דברים.