פורצת הדרך שלי

בניית תוצר בעקבות למידה על נשים פורצות דרך

לכל אחד ואחת יש דימוי שונה לאישה פורצת דרך. מהו הדימוי שלך?

כיתה ז45 דקות

מטרת הפעילות

 • לחשוב באופן רפלקטיבי על המפגש עם הכיתה האחרת.
 • לעבד את המשמעות הרעיונית והערכית של תוכני הלמידה.
 • ליצור תוצר להצגה משותפת, שיביע רעיון או עמדה אישית בנוגע לפריצת דרך של נשים.

מיומנויות:

 • חשיבה רפלקטיבית.
 • ייצוג ויזואלי של טקסט ושל רעיון נלמד.

מהלך הפעילות

***מפגש זה הוא האחרון מתוך שלושה מפגשים (מצורפים לינקים בתחתית המערך) המציעים לקשור בין דמותה של ושתי לבין נשים פורצות דרך בתרבות.
במפגש הנוכחי הלומדים מתבקשים לתכנן וליצור תוצר בעבודה מקבילה לכיתות מבתי ספר אחרים שאיתן נפגשו.

פתיחה: רפלקציה על המפגש המשותף

15 דקות במליאת הכיתה.

התחילו בכמה משפטים המתארים את תהליך הלמידה עד כה:

 • המפגש על ושתי, שסירבה להגיע למשתה ועמדה על דעתה.
 • המפגש המשותף עם כיתה מבית ספר אחר, ומשימת החקר במהלכו על נשים פורצות דרך במשך ההיסטוריה.

כתבו בפדלט (מסוג "מדפים") או על דפים גדולים (תלוי באופן הלמידה – מרחוק / בכיתה הפיזית) 5 שאלות. אם כתבתם על דפים, תלו אותם במרחב הכיתתי (על הקירות במיקומים שונים). בקשו מהלומדים לעבור בין השאלות, לבחור לפחות 2 מהן ולהשיב בפדלט או על גבי הדפים שתליתם במרחב הכיתתי:

 • מה היה שונה במפגש עם כיתה אחרת מאשר בלמידה רגילה?
 • על איזו דמות למדתם, ואיזה פרט משמעותי בנוגע אליה אתם זוכרים מהלמידה?
 • ציינו דמות נוספת שלא חקרתם עליה, אך השאירה עליכם רושם.
 • מה הייתם מוסיפים למפגש עם כיתה אחרת?
 • עם איזו תחושה יצאתם מהמפגש? (אפשר להתייחס לתוכן / למפגש עם לומדים אחרים / למסר)

 

לאחר שהלומדים התייחסו לשאלות בפדלט או במרחב הכיתתי, בקשו מהם לעבור בין הדפים/ההתייחסויות ולקרוא. אפשר לפתוח דיון בשאלה כללית אחת – לאחר שהלומדים ראו את התשובות של החברים לשאלות – עם איזו תחושה הם יצאו מהמפגש עם הכיתה האחרת. הנחו אותם להתייחס לתוכן / למסר / לעצם המפגש עם לומדים מבית ספר אחר.

 

כדאי להתחיל בחלק האישי, ולא לפתוח מיד בדיון, כיוון שהחלק האישי מאפשר זמן של חשיבה על המפגש הקודם, וכך הדיון יתחיל מנקודה שבה הלומדים כבר חשבו על הדברים.

הכנת תוצר משותף – פורצת הדרך שלי!

ספרו ללומדים שאת הזמן הקרוב נקדיש לתכנון ויזואלי של תוצר – "פורצת הדרך שלי". לאור הנלמד, ולפי נקודת מבטם, כל לומד או לומדת יתארו איך תיראה פורצת הדרך שלהם. הדגשה – לא מדובר בדמות קיימת, אלא בדמות בדיונית שהלומדים יוצרים ומעניקים לה תכונות ומראה של דמות אישה פורצת דרך, כפי שהם רואים זאת.

הציעו ללומדים לחשוב על דמות מוכרת או קרובה שבעיניהם היא פורצת דרך, וממנה יוכלו לקבל השראה לתוצר שלהם.

 

התוצר יכול להיות ציור, שרטוט או יצירה ממגוון חומרים.

על הלומדים לצלם את היצירה ולהעלותה לשקופית.

כדי לסייע ללומדים ביצירת התוצר, בקשו מהם לחשוב על:

 • מילה שעולה להם בראש כשהם רוצים לתאר את האישה פורצת דרך שבחרו.
 • משפט או ביטוי שעשויים לשמש אותם, אולי מהמפגש המשותף.
 • תמונה שהם מכירים.
 • הקול שהם שומעים כשהם חושבים על אותה אישה פורצת דרך.
 • חפץ או פריט המתלווים לאותה אישה. ואולי כמה חפצים?
 • המבט של האישה.
 • התכונות המאפיינות אותה.
 • המקום שבו היא נמצאת.
 • האופן שבו יבחרו לצייר את האישה – רק פנים? גוף מופנה לאחור? מקדימה? האם ירצו להמחיש תנועה בתוך הציור?

הלומדים יכולים לחשוב על הנשים שהכירו במפגש עם הכיתה האחרת, ולהיעזר בכך לצורך חשיבה על הייצוג.

אפשר לבקש מהם להתייחס לנקודות שלעיל, ולפני שהם ניגשים ליצירה – להתייעץ איתכם בנוגע לבחירות.

 

בקשו מהלומדים לצלם את התוצר לשלוח אליכם על שקופית במצגת PowerPoint עד לתאריך שתקבעו.

(אם העבודה על התוצרים נעשית בכיתה, מומלץ להקדיש לה שני שיעורים של 45 דקות. אפשר גם להעלות את התוצרים לסביבה שיתופית.)

ספרו ללומדים שאת התוצרים נעלה לסביבה משותפת, עם התוצרים של הכיתה שאותה פגשו.

נספחים:

שיעור 1: ושתי אומרת לא!

שיעור 2: אין ארמונות מזכוכית – נשים פורצות דרך 

לקראת יום האישה הבינלאומי 2021: תערוכהנשים באומנות