רצח רבין – רצח פוליטי

בשיעור הזה נעסוק ברצח רבין כרצח פוליטי, במאפיינים הייחודיים של רצח פוליטי ובהשפעותיו ההרסניות על החברה ועל המשטר הדמוקרטי.

כיתות ז - טשיעור אחד

מטרת הפעילות

 1. הכרת ההבדל שבין רצח פוליטי לכל רצח אחר.
 2. הבנת המשמעות הייחודית של רצח פוליטי.
 3. הכרה בהשלכות של רצח פוליטי על הדמוקרטיה.

מהלך הפעילות

פתיח: מהו רצח פוליטי?

 • נחלק לתלמידים את דף העבודה "רצח רבין – רצח פוליטי" ובו כמה תיאורים של מקרי רצח. נבקש מהתלמידים להגדיר את המניע לרצח בכל אחד מהמקרים: גרסת וורד | גרסה מקוונת.
 • בהמשך לעבודה על הדף, נברר עם התלמידים מהם סוגי הרצח השונים: רצח פלילי (פשע), רצח לאומני, רצח פוליטי.
 • נגדיר את המאפיינים של רצח פוליטי: הנרצח הוא אישיות מוכרת המכהנת בתפקיד בכיר ובעל השפעה. המטרה של הרצח היא לשתק את ההשפעה של הנרצח.

שלב 1: רצח רבין – רצח פוליטי

נראה לתלמידים את הסרטון הבא:

בעקבות הצפייה בסרטון נשאל את התלמידים:

 • מה היה תפקידו של יצחק רבין כשנרצח?
 • מה הייתה מטרת הרצח?
 • איזה סוג של רצח הוא רצח רבין?

שלב 2: המניע לרצח

נברר עם התלמידים:

 • מה היה התהליך שניסה רבין להוביל? (הסכמי שלום עם הפלשתינאים).
 • האם הרצח השיג את מטרתו? (תהליך השלום הואט ונעצר).
 • האם המשטר הדמוקרטי מספק דרכים חוקיות להתנגד למהלכי השלטון? (כן, הפגנות, עצומות, הצבעה בבחירות להחלפת השלטון).

שלב 3: ההשלכות של רצח פוליטי על החברה

נשאל את התלמידים:

 • כיצד לדעתכם השפיע רצח רבין על מדינת ישראל? התלמידים אינם מכירים את מדינת ישראל טרום הרצח, אך נבקש מהם לשער מה מעשה רצחני כזה עושה לחברה ולמדינה.
 • כיצד לדעתכם משפיעה פעולה מעין זו על דמותה של החברה?

סיכום

נסכם בקטע המשמיע את נאומו האחרון של רבין בעצרת שבה נרצח, ושיר שהלחין שלמה גרוניך בעקבות הנאום.

"רבין, הנאום האחרון". שלמה גרוניך, מקהלות מורן ושבא ומיכל אדלר-גרוניך (באדיבות minad hapizmonim):

 • נבקש מהתלמידים להאזין לנאום ולשיר ולרשום את המשפטים ששלמה גרוניך בחר להלחין.
 • נשאל את התלמידים: מה דעתכם על המשפטים הללו? מה בינם לבין מה שלמדנו על רצח רבין כרצח פוליטי?