שיעורי חינוך לחג החנוכה

מאגר של שיעורי חינוך המותאמים למגוון שכבות גיל העוסקים בהיבטים שונים של חג החנוכה, ובכולם הצעה לדיון ערכי ומהותי ועיון ביקורתי במקורות.


מטרת הפעילות

העיסוק בחג החנוכה מזמן דיון ערכי ותרבותי בכמה מושגים מרתקים, וביניהם: אור, גבורה, התייוונות, וניסים.

מערכי שיעור אלו נועדו לשיעורי חינוך. הם מותאמים למגוון שכבות גיל, ומטרתם לעורר דיון רציני של התלמידים, ולעיין עיון ביקורתי במקורות יהודיים וישראליים, עתיקים ומודרניים.

מהלך הפעילות

האור כנתינה – מערך שיעור לכיתות ז.

גבורה – מערך שיעור לכיתות ח.

מ"על הניסים" ל"נס לא קרה לנו" – מערך שיעור לכיתות ט.

"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן" – מערך שיעור לכיתות י.

"על הניסים ועל הנפלאות" – מערך שיעור לכיתות יא.

התייוונות בימים ההם בזמן הזה – מערך שיעור לכיתות יב.