שיעור וידאובלוג ראשון – היחס אל האחר

בשיעור זה רונה מעלה בווידאובלוג את הקושי שיש לה בנוגע לתלמידה חדשה בכיתתה. התלמידה החדשה דחויה על ידי חברותיה ובהזמנתה רונה מסכנת את מעמדה החברתי שלה עצמה, ועם זאת היא מודעת להתנהגות הראויה במצב הנתון. התלמידים יגיבו לקושי של רונה, יתנו לה עצות כיצד עליה לנהוג וידונו בהן.

כיתות ה - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

 1. התמודדות עם קשיים העולים ביחס אל האחר.
 2. דיון בפער שבין הרצוי, הראוי, לבין המצוי, המסוגלות שלנו ביחס שלנו לזולת.
 3. מתן לגיטימציה למגוון של תחושות ורגשות ביחס שלנו אל האחר.
 4. ניהול שיחה פתוחה על הקשיים בהתמודדות עם האחר.
 5. מציאת פתרונות להתמודדות עם הקשיים.
 6. הבנת חשיבותה של השאיפה להתנהגות ראויה ורצויה כפרט וכחברה.

מהלך הפעילות

פתיח: צפייה בווידאובלוג של רונה

נצפה בווידאובלוג של רונה, בסרטון שבו היא מציגה את הדילמה שלה בנוגע להזמנת ילדה חדשה ודחויה מהכיתה.

שלב 1: תגובה לרונה

1. נחלק את התלמידים לשתי קבוצות:

 • נבקש מהתלמידים של הקבוצה הראשונה לכתוב תגובה מנומקת לרונה, שבה הם מסבירים לרונה מדוע עליה לחבור אל הילדה החדשה, להזמין אותה אליה ולפתח עמה קשר.
 • נבקש מהתלמידים של הקבוצה השנייה של התלמידים לכתוב לרונה תגובה מנומקת, מדוע היא אינה מחויבת ליצור קשר עם הילדה החדשה ואין סיבה שיהיו לה נקיפות מצפון בשל כך.

בשתי הקבוצות, התלמידים יכולים לכתוב את התשובה בזוגות ולהעלות נימוקים.

לצורך כתיבת התשובה נוכל להיעזר בדף המצורף, המדגים כתיבת טיעון – גרסת וורד | גרסה מקוונת.

(באמצעות הדף לומד התלמיד שהטיעון מורכב משני מרכיבים, מטענה ומנימוקים. הטענה רשומה בדף ואת הנימוקים עליהם להשלים על מנת ליצור טיעון).

2. נחלק את הלוח לשני טורים – "בעד" ו"נגד".

3. נבקש מהתלמידים להעלות את הנימוקים השונים שהביאו בעד ונגד הזמנת הילדה ובעד ונגד פיתוח קשר עמה.

שלב 2: דיון בעקבות התגובות

נשאל את התלמידים:

 • עם אילו נימוקים אתם מזדהים? עם טור ה"בעד" או עם טור ה"נגד"?
  האם הייתם פעם במצב של רונה? אם כן, שתפו אותנו בתחושה, בחוויה הזאת?
  האם הייתם פעם במצב של הילדה החדשה והדחויה? מה היא מרגישה לדעתכם? האם זה רלוונטי ליחס שלכם כלפיה.

שלב 3: מהי אמפתיה אל האחר?

 

1. ננצל את הזדמנות לדבר עם התלמידים על המושג "אמפתיה" אל האחר.

 • מהי אמפתיה? על כך נוכל לקרוא מעט בערך "אמפתיה" בוויקיפדיה.
 • מה ההבדל בין אמפטיה לסימפתיה? נוכל להראות לתלמידים את הסרטון "כוחה של אמפתיה" שבו מבחינים בין שני המושגים.

2. נשאל את התלמידים: איך המושג אמפתיה בא לידי ביטוי במקרה של רונה וחברתה החדשה בכיתה?

סיכום

נשאל את התלמידים:

 • מדוע קשה לנו לפעמים להפגין אמפתיה אל האחר?
 • אם רונה הייתה מוּנעת מתוך אמפתיה, כיצד היה עליה לנהוג?