שיעור וידאובלוג שלישי – היחס אל האחר

בשיעור הקודם צפינו בעצות שקיבלה רונה בעקבות הדילמה שהעלתה, וסיימנו את השיעור בהשערה: מה תחליט רונה לעשות ומה יקרה בעקבות המעשה שלה. בשיעור הזה נשמע מה עשתה רונה ומה קרה בעקבות מה שעשתה, ונשאל את עצמנו האם פעלה נכון או שמא לאור מה שקרה היה עליה לנהוג אחרת?

כיתות ה - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

 1. התמודדות עם קשיים העולים ביחס אל האחר.
 2. דיון בפער שבין הרצוי, הראוי, לבין המצוי, המסוגלות שלנו ביחס שלנו לזולת.
 3. מתן לגיטימציה למגוון של תחושות ורגשות ביחס שלנו אל האחר.
 4. ניהול שיחה פתוחה על הקשיים בהתמודדות עם האחר.
 5. מציאת פתרונות להתמודדות עם הקשיים.
 6. הבנת חשיבותה של השאיפה להתנהגות ראויה ורצויה כפרט וכחברה.

מהלך הפעילות

פתיח: צפייה בווידאובלוג של רונה

 • נשחזר את ההשערות בנוגע לעתיד לקרות עם רונה ועם הילדה החדשה, בעקבות העצות שקיבלה רונה.
 • נצפה בווידאובלוג של רונה, שבו היא מספרת על מה עשתה ומה קרה.

 

 • נרשום את התכונות האלה על הלוח: טוב לב, נדיבות, אנוכיות, פרגון, כנות, יושר, אמינות, קנאה, רדיפת צדק, חום אנושי, חברות, חכמה, טפשות, ביקורתיות, יהירות, חוסר יושר, התנשאות.
 • נבקש מהתלמידים לבחור תכונה אחת מבין כל התכונות הרשומות על הלוח, המייצגת בצורה הטובה ביותר לדעתם את ההתנהגות של רונה בעקבות הצפייה בווידאובלוג, ולהסביר מדוע בחרו בתכונה הזאת.

שלב 1: לפני ואחרי

 • נשרטט על הלוח טבלה בת שני טורים. נרשום בטור אחד את הכותרת "לפני" ובטור האחר את הכותרת "אחרי".
 • נשאל את התלמידים: מה היו הציפיות של רונה לפני המפגש עם הילדה החדשה? נרשום את הציפיות שהתלמידים מציינים בטור "לפני".
 • אחר כך נשאל את התלמידים: מה היו התובנות של רונה בעקבות המפגש עם הילדה החדשה? נרשום את התובנות שהילדים מציינים בטור "אחרי".
 • לבסוף נשאל: מה אנחנו יכולים ללמוד מהפער הזה?

שלב 2: אחרים שונים והתמודדויות שונות

לפניכם שני קטעי וידאו. האחד לקוח מהסדרה "עבודה ערבית", והאחר לקוח מתוך הסדרה "סליחה על השאלה: אחים לבעלי צרכים מיוחדים".

הקרינו לתלמידים את שני הקטעים הבאים:

קטע מתוך הסדרה "עבודה ערבית":

קטע מתוך התוכנית "סליחה על השאלה: אחים לבעלי צרכים מיוחדים:

בקשו מהתלמידים למלא את השאלון בעקבות הצפייה – גרסת וורד | גרסה מקוונת.
(נעבור עם התלמידים על השאלון).

סיכום

היחס הרצוי בעינינו אל האחר

לאור ההתמודדות עם הדילמה של רונה ותוצאותיה, ולאור הקטעים שראינו מתוך הסדרה "עבודה ערבית" ומתוך הסדרה "סליחה על השאלה", ננסח עם התלמידים כללים מחייבים בנוגע ליחס שלנו אל האחר. למשל:

 • מידת המחויבות שלנו כלפי האחר
 • סוגי המאמצים שעלינו לעשות כפרטים
 • מתי ייחשב שעשינו מספיק
 • מה ייחשב הצלחה ומה ייחשב כישלון בעינינו.

קבצים להורדה