שיעור וידאובלוג שני – היחס אל האחר

בשיעור הקודם צפינו בדילמה של רונה וניסינו לתת לה פתרונות. למדנו מהו המושג "אמפתיה", וקישרנו אותו לדילמה של רונה. בשיעור הזה נצפה בשלוש תגובות מוקלטות לדילמה של רונה, שלושה אנשים שביקשו לתת עצה לרונה. נשאל על הדומה והשונה בין העצות השונות, ומה המניע שבבסיס כל אחת מהעצות.

כיתות ה - חשיעור אחד

מטרת הפעילות

 1. התמודדות עם קשיים העולים ביחס אל האחר.
 2. דיון בפער שבין הרצוי, הראוי, לבין המצוי, המסוגלות שלנו ביחס שלנו לזולת.
 3. מתן לגיטימציה למגוון של תחושות ורגשות ביחס שלנו אל האחר.
 4. ניהול שיחה פתוחה על הקשיים בהתמודדות עם האחר.
 5. מציאת פתרונות להתמודדות עם הקשיים.
 6. הבנת חשיבותה של השאיפה להתנהגות ראויה ורצויה כפרט וכחברה.

מהלך הפעילות

פתיח: צפייה בתשובות מוקלטות לווידאובלוג של רונה

נצפה בתשובות המוקלטות לווידאובלוג של רונה, שבהן שלושה אנשים שונים (דורית גדיד, הרב רפאל פרץ ותמר קפסוטו) מגיבים ומייעצים לרונה כיצד עליה לנהוג.

מה המניע להתנהגות המצופה בתגובה של דורית גדיד? (התשובה: מנהיגות)

מה המניע להתנהגות המצופה בתגובה של הרב רפאל פרץ?
(התשובה: קיום מצוות התורה "ואהבת את הגר", התנהגות מוסרית).

מה המניע להתנהגות המצופה בתגובה של תמר קפסוטו?
(התשובה: אמפתיה, לשים את עצמך במקום של הילדה הזרה, להיזכר בעצמך כמי שהודר, הוחרם; ללכת עם האמת שלך, להיות נאמנה לעצמך ולא למה שאחרים חושבים).

שלב 1: דומה אך שונה

נשאל את התלמידים:

 • מה המסר העולה מכל שלוש התשובות?
 • מהי ההתנהגות המצופה מרונה מבחינת כל הדוברים?
 • מי מהמגיבים מאפשר לרונה התנהגות שונה מהמצופה? כיצד היא מנומקת?
 • מה ההבדל המהותי בין התפיסה והעצה של הרב רפאל פרץ לבין העצה והתפיסה של תמר קפסוטו? (המסר הוא אותו מסר, אך המוטיבציה אצל כל אחד מהמגיבים שונה).
 • עם מי מהדוברים אתם מזדהים ביותר ומדוע?

שלב 2: כל כך ברור וכל כך קשה

נשאל את התלמידים:

מדוע לדעתכם ההתנהגות המצופה מרונה כל כך ברורה לרונה ועם זאת כל כך קשה לה? חשבו על מצבים דומים בחייכם שבהם אתם יודעים מה מצופה מכם ואף על פי כן קשה לכם מאוד לנהוג בהתאם למצופה.

אם התלמידים לא משתפים פעולה ולא נותנים דוגמאות משלהם, נוכל לתת דוגמאות משלנו (או לחילופין לתת חלק מהדוגמה ולבקש מהתלמידים להשלים מה הם מעדיפים לעשות במקום מה שמצופה מהם).

במקרה כזה, נשאל את התלמידים:

בפניכם דוגמאות למצבים בחייכם שבו אתם יודעים מה מצופה מכם ואף על פי כן קשה לכם לנהוג בהתאם:

 • מצופה ממני ללמוד למבחן ואני מעדיף לשחק במחשב.
 • מצופה ממני לבוא עם המשפחה לביקור אצל סבתי ואני מעדיף להסתובב עם חברים.
 1. מה ההבדל בין הדוגמאות (שלנו או שלהם)?
 2. איזו מהדוגמאות דומה יותר למקרה של רונה? נמקו.

סיכום

מה תעשה רונה ולאן זה יוביל?

שערו:

 • מה תעשה רונה בעקבות התגובות?
 • ומה לדעתכם יקרה בעקבות המעשה שלה?