שמונה מעלות צדקה

הצעה לפעילות בכיתה בנושא צדקה.

כיתות י - יבשיעור אחד

מהלך הפעילות

הקדמה

אחת המצוות החשובות ביהדות היא מצוות הצדקה.

 • מאיזה שורש באה מילה זו?
 • האם לדעתכם חשוב לתת צדקה? מדוע?

מעגל האחריות מציג את הקהילה כאחראית לכל חבריה ומחויבת הן לרווחתם והן לכבודם העצמי. מעלה זו מציגה את הרעיון שעל הקהילה לשאוף ולהחזיר את החלש לקהילה.

 • מהן הבעיות שעלולות להתעורר סביב מתן צדקה?

חשיבות: צדק חברתי, שוויון חברתי | עזרה לזולת | ערבות הדדית

בעיות: העני יתרגל ולא ישאל לפרנס עצמו |  העשיר יתגאה בצדקה ויפרסם אותה | העני יושפל בעת בקשה וקבלת צדקה | כספי הצדקה יכולים להגיע לנוכלים

סוגי מתן צדקה על פי הרמב"ם

הרמב"ם קבע מדרג של סוגי מתן צדקה, בסדר יורד.

 • קודם בואו ננסה לראות מה לדעתנו המדרג הנכון, תוך כדי ניסיון לחשוב על עקרונות לפיהם נדרג.

פעילות: חלוקה לקבוצות של 3-4 תלמידים. לכל קבוצה נותנים סט של שמונה מעלות הצדקה על רצועות דפים. על התלמידים לסדר על השולחן את המעלות על פי סדר חשיבותן תוך כדי דיון קבוצתי.

מליאה: לשמוע דעות נציגי הקבוצות לגבי הנעלה ביותר לדעתם, הפחות ביותר לדעתם ולספר מה היו שיקוליהם / ויכוחים ביניהם וכדומה.

קריאה משותפת: של הקטע לפי המדרג של הרמב"ם.
מה מייחד את "המעלה הגדולה" מן האחרות?

הדרגה הגבוהה ביותר של צדקה היא מתן האפשרות לעני לצאת ממעגל העוני ולפרנס את עצמו בכבוד. אפשר לעשות זאת במתן הלוואה או יצירת שותפות כלכלית. מעלה זו שונה מכל המעלות האחרות של הרמב"ם בכך שהעני אינו מקבל צדקה ואינו מתקיים על ידי אחרים אלא מקבל הזדמנות לפרנס את עצמו. מעלה זו שומרת על כבודו של העני הזקוק לעזרה.

הדרגה הנמוכה ביותר – לתת ישירות ובעצב. – מדוע?

הדרגה הנמוכה ביותר היא לתת את הצדקה לעני באופן ישיר ושברור לעני שהצדקה ניתנה שלא משמחה ורצון טוב. מעלה זו היא הנחותה במעלות הצדקה כי היא מביישת את העני ונותן הצדקה עושה זאת בצורה גלויה כך שהוא יכול להתנשא על העני.

מהם העקרונות לפיהם דירג רמב"ם את שמונה מעלות הצדקה?

 1. לסייע לעני לסייע לעצמו. (ביטחון כלכלי ואישי לטווח ארוך "לתת חכה ולא דגים")
 2. לא לבייש או להביך את העני, לשמור על כבודו כאדם. (מתן בסתר, לתת עם חיוך)
 3. שהתורם לא יתגאה ויתנשא בגלל שהוא התורם ולא המקבל. (עדיף שהתורם ידע למי נתן והעני לא ידע ממי קיבל מאשר מתן צדקה באופן גלוי לעני)
 4. אחריות התורם שהצדקה אכן תגיע לעני ולא תילקח על ידי אחרים. (לתת ישירות אם לא סומך על המתרימים).

הסבירו את הקשר שבין "שמונה מעלות צדקה" לבין "מעגל האחריות והמעורבות"?

העני הוא חלק מהמרקם החברתי, כדי לשמור על חברה צודקת, מוסרית ובריאה על החזקים והאמידים לתמוך בעניים ולא להשאירם לגורלם. עליהם להיות מעורבים במה שקורה לחלשים ולקחת אחריות.
אחד המרכיבים החשובים של אחדות חברתית היא אחריות כלפי החלשים בחברה ומעורבות בצרותיהם. אסור לאדם לומר שמצבו טוב ולא מעניין אותו שיש עניים בחברה שבה הוא חי. עליו להיות מעורב חברתית ולסייע ככל יכולתו.

שמונה מעלות צדקה

 • מתן הלוואה / עשיית שותפות עסקית / לעזור לעני למצוא עבודה
 • לתת צדקה לעני מבלי לדעת למי נתת ומבלי שהעני ידע ממי קיבל
 • לתת צדקה לעני מסוים, והעני לא יודע ממי קיבל
 • לתת צדקה מבלי לדעת מי יקבל אותה, והעני יודע ממי קיבל
 • לתת צדקה לעני בידו, מבלי שהעני ביקש זאת
 • לתת צדקה לעני לאחר שהעני ביקש נדבה
 • לתת צדקה מועטה, אך עם חיוך לבבי
 • לתת צדקה אך בהבעה עצובה