"אני מאמין"

"אני מאמין באמונה שלמה" - כך נפתח כל אחד משלושה עשר עיקרי האמונה היהודית, שמקורם בעיקרי האמונה של רמב"ם. אחד מהם – האמונה בביאת המשיח – היה בתקופת השואה להמנונם של מיליוני יהודים, קורבנות הנאצים.

< 1 דקות

"אני מאמין באמונה שלמה" הן המילים הפותחות את כל אחד משלושה עשר העיקרים – עיקרי האמונה היהודית המופיעים בסידור התפילה, שאותם נוהגים לומר בסיום תפילת הבוקר (תפילת שחרית). מנסחם של שלושה עשר עיקרים אלו אינו ידוע, אך הניסוח הוא מאוחר ומקוצר – "תמצית פשטנית ולא מדויקת"1 של שלושה עשר עיקרי האמונה של רמב"ם, שהוגדרו על ידו "עיקרי תורתנו הטהורה."2 שלושה עשר העיקרים של "אני מאמין" שונים בניסוחם מניסוחו של רמב"ם, וגם משתנים לפי נוסח סידור התפילה.
"אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח" הוא העיקרון השנים עשר משלושה עשר העיקרים, כפי שנוסחו בסידור התפילה, והוא עוסק בביאת המשיח. עיקרון זה מבוסס על היסוד השנים עשר באמונה על פי רמב"ם, הנקרא "ימות המשיח", ועל פיו יש להאמין שהמשיח יבוא, "לא ייחשב שיתאחר או יתמהמה – חכה לו".

לפי רמב"ם, אין לעסוק בפרטים הנוגעים למשיח – מתי יבוא ואיך יבוא – שכן מדובר באמונה ובתקווה לטווח ארוך, ולא ב"משיח עכשיו". הניסוח המצוי בסידור התפילה הוא תמצית פשטנית (וחלקית) של העיקרון שקבע רמב"ם, וזה הנוסח המקובל בסידור: "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא".
"אני מאמין" זה היה בתקופת השואה להמנון האמונה היהודית, ולפי עדויות אחדות היו מההולכים למשרפות ששרו אותו כהתרסה אחרונה ובעלת עוצמה נגד מכונת המוות של הנאצים. הלחן של "אני מאמין" כפי שהושר בתקופת השואה ואחריה נתחבר בידי חסיד מודז'יץ, המלחין עזריאל דוד פסטג מוורשה, שנספה בטרבלינקה בשנת תש"ב – 1942. 3

הרבי ממודז'יץ, שהצליח להימלט מוורשה הנאצית לארצות הברית, הפיץ את הניגון ברחבי העולם היהודי והסביר כי הניגון הזה, שליווה את היהודים למשרפות, ילווה אותם לעתיד לבוא, כאשר יצעדו לקבל את פניו של המלך המשיח.4 לחן חדיש, עליז וקצבי נתחבר על ידי המלחין והזמר היהודי-האמריקאי מרדכי בן דויד בהשפעת המוזיקה המודרנית.5 הלחן המקורי שחיבר עזריאל דויד פסטג ל"אני מאמין" – באתר חסידות מודז'יץ.

עיקרי האמונה היהודית נזכרים גם בפתיחת תפילת הבוקר – בשני פיוטים יפים ומחורזים: הפיוט "אדון עולם", שמחברו אינו ידוע, והפיוט "יגדל אלוהים חי", שנתחבר במאה ה-14 ברומא בידי דניאל בן יהודה הדיין.6 הפיוט "יגדל אלוהים חי", כמו "אני מאמין", מבוסס גם הוא שלושה עשר עיקרי האמונה של רמב"ם – בניסוח חופשי, פיוטי ומחורז, הכולל בהתאמה שלושה עשר בתי שיר.