דורות התנאים

תקופת התנאים מתחלקת לחמשה דורות שכל אחד למד מקודמו.

< 1 דקות

תקופת המשנה נחלקת לארבעה פרקי זמן – לחמשה דורות של תַנָאִים:

  1. דור התנאים הראשון – דורם של הלל ושמאי ותלמידיהם 10 לספירה עד 70 לספירה.
  2. דור התנאים השני – רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל: 70 לספירה (חורבן הבית השני) – 115 לספירה (מרידות היהודים בימי טריאנוס);
  3. דור התנאים השלישי – רבי עקיבא וחבריו, עד מרד בר כוכבא – 132 – 135 לספירה;
  4. דורו התנאים הרביעי – תלמידי רבי עקיבא 135 – 180 לספירה;
  5. דורו התנאים החמישי – דורו של רבי יהודה הנשיא – 190 – 220 לספירה.