הדלקת נרות בחנוכה: מוסיפים – או מפחיתים?

כמה נרות מדליקים בערב הראשון של חנוכה – וכמה באחרון? אם התשובה נראית ברורה – מסתבר שפעם היא הייתה נושא למחלוקת.

< 1 דקות

אחת המחלוקות בין בית הלל ובית שמאי קשורה להדלקת הנרות בחנוכה: "בית שמאי אומרים: יום ראשון מדליק שמונה – מכאן ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך."1 כלומר: לפי שיטת בית שמאי, מדליקים בלילה הראשון של חנוכה שמונה נרות, ואז מפחיתים את מספרם עד שבליל חנוכה האחרון (השמיני) – מדליקים נר אחד. ואילו לפי שיטת בית הלל, מדליקים בליל החג הראשון נר אחד, וכל ערב מוסיפים עוד נר – עד לשמונה נרות בלילה האחרון של חנוכה.

ולכל שיטה – נימוקים משלה: נימוק אחד לשיטת בית שמאי: "כנגד הימים הנכנסים" – לפי מספר ימי החג שנותרו עד לסיומו. נימוק אחר מסתמך על הקרבת קרבנות בחג הסוכות, שאף היא הייתה בסדר יורד.2 נימוק אחד לשיטת בית הלל – "כנגד הימים היוצאין" – היינו: לפי ימי החג שעברו. ביום הראשון – נר אחד, ובשמיני – שמונה. נימוק נוסף לשיטת בית הלל מתבסס על העיקרון הקובע כי "מעלין בקודש – ואין מורידין" ולכן יש להדליק את נרות החנוכה בסדר עולה. מאחר שההלכה נקבעה (כמעט בכל המקרים) לפי בית הלל – מדליקים נרות כשיטתם: מתחילים בנר אחד ומסיימים בשמונה נרות.