הטלאי הצהוב

אות הקלון שהיהודים הצטוו להצמיד לבגדם בתקופת השלטון הנאצי בכל שטחי הרייך השלישי במרכז אירופה ובמזרחה: פיסת בד צהובה בצורת מגן דוד ועליו המילה "יהודי" (Jude) בשחור.

< 1 דקות

הטלאי הצהוב היה אות קלון שנצטוו היהודים לשאת על בגדם בתקופת השלטון הנאצי כדי לאפשר את זיהויים בכל עת ובכל מקום. הטלאי הצהוב לא היה אות הקלון הראשון שהיהודים נאלצו לשאת על בגדם: גם בימי הביניים בארצות הנוצריות נאלצו היהודים לשאת אות קלון של סימון זהותם באמצעות פריטי לבוש, ובהם כובעים, שהיו שונים בצורתם או בצבעם מן המקובל. כל זאת במטרה להפריד את היהודים מן האוכלוסייה המקומית ולהשפילם.1
גם הצבע הצהוב לא היה חידוש של הנאצים, והוא נבחר כבר בתחילת ימי הביניים כצבעו של אות הקלון שסימן את היהודים בארצות האסלאם. בפולין הכבושה (1939) חויבו היהודים לראשונה לשאת על בגדם את הטלאי הצהוב, אך במקביל נהגו גם לסמן יהודים בסרט לבן על הזרוע ועליו מגן דויד (כחול). עם פלישת הנאצים לברית המועצות הודיעו הגרמנים על אחידות הסימון בטלאי הצהוב.2
גם לאחר שהיהודים נכלאו בגטאות, לא התבטלה הגזירה לשאת את הטלאי הצהוב המזהה, ויהודים שיצאו לרחובות הגטו בלי הטלאי היו צפויים רשמית לעונשי קנסות ומאסר או לעונש מוות בירייה.
ההוראה ליהודים לשאת בצד שמאל של בגדם טלאי צהוב, או, בלשון ההוראה, "כוכב יהודי" (Judenstern) , התפשטה בכל שטחי הרייך השלישי במרכז אירופה ובמזרחה וחלה על כל היהודים בני שש ומעלה. הטלאי הצהוב היה משושה צהוב בגודל אגרוף ובו המילה "יהודי" (Jude) בשחור.
סימון היהודים בטלאי הצהוב היה חלק מן ההכנות לפתרון הסופי – גירוש היהודים למחנות הריכוז והשמדתם הסופית.3 יש הסבורים כי הטלאי הצהוב דווקא הוא שהעניק לסמל המגן דויד את משמעותו הציונית והלאומית: "הסימן בו הלכו [היהודים] אל הכליה ואל חדרי הגזים ראוי להחליפו בסימן של חיים… במקום שפלותו (=של הסמל) שם אתה מוצא גדולתו."4