הלכה

שם כולל לחוקים ולמצוות שביהדות. ההלכה מבוססת גם על התורה שבכתב וגם על התורה שבעל-פה, וספר ההלכה הנפוץ ביותר הוא "שולחן ערוך" (המאה ה-16).

.

< 1 דקות

שם כולל במסורת היהודית לכל החוקים, הדינים והמצוות. מקורה של המילה הלכה כנראה במילה הליכה, שפירושה גם דרך חיים ומנהגים. ההלכה היהודית כוללת את כלל החוקים והמצוות הנוגעים לאורח החיים היהודי.

ההלכה מבוססת על התורה שבכתב ועל התורה שבעל פה. אך גם התורה שבעל פה הועלתה ברבות הימים על הכתב, וכך נוצרו במאות 5-2 לספירה ספרי המשנה, התוספתא והתלמודים.
התלמוד הבבלי והירושלמי, שימשו בסיס לספרי ההלכה, שהנפוץ בהם הוא "שולחן ערוך", שכתב ר' יוסף קארו במאה ה-16. לספר הלכה זה קדמו ספרים אחרים, ובהם הספר "משנה תורה" (הי"ד החזקה) שכתב רמב"ם במאה ה- 12.