חז"ל

< 1 דקות

חז"לחכמינו זכרם לברכה: כינוי לחכמים, למנהיגים, שפעלו בארץ ישראל ובבבל במשך כ-700 שנה, מן המאה ה- 1 ועד המאה ה- 7 לספירה. השם חז"ל כולל שתי קבוצות עיקריות של חכמים: תנאים, חכמי המשנה (המאה ה-1 לספירה עד תחילת המאה ה- 3), ואמוראים, חכמי התלמוד בארץ ישראל ובבבל (המאות 3 – 6 לספירה).  כלל היצירה של חז"ל נקראת בפינו "ספרות חז"ל", ובה נכללים המשנה, התוספתא, התלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי וכן מדרשי הלכה ומדרשי אגדה המשולבים במשנה, בתלמודים ובתוספתא ומופיעים גם בקבצים נפרדים.

המושג חכם – חכמים בלשון חז"ל פירושו: מי שבקי ומלומד בתורה (התורה שבכתב והתורה שבעל פה), שבזכות למדנותו וידענותו קנה לו מעמד של מנהיג רוחני.