יהושע הכהן הגדול

דמות מקראית ששירת ככהן גדול בשיבת ציון.

< 1 דקות

יהושע בן יהוצדק הכוהן, נכדו של שְׂרָיָה, הכוהן הגדול האחרון בתקופת הבית הראשון, שהוגלה על ידי נבוכדנאצר מלך בבל. נראה שחזר לירושלים יחד עם אחד מגלי העלייה הראשונים מבבל.

יהושע בן יהוצדק שימש כמנהיג רוחני לצדו של זרובבל בן שאלתיאל, והוא פעל יחד עם זרובבל לחידוש בניית בית המקדש השני. אחרי היעלמותו של זרובבל מארץ ישראל לקח לעצמו, נוסף על תפקיד הכוהן הגדול, גם תפקיד של מנהיג חילוני.