יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון הממלכתי לזכרם של שישה מיליון היהודים, ובהם כמיליון וחצי ילדים, שנרצחו התאריך, כ"ז בניסן, נועד להנציח את מרד הגטאות הראשון - מרד גטו ורשה, שפרץ בערב פסח תש"ג - 1943, ונמשך כחודש ימים.

< 1 דקות

מבוא

בתאריך כ"ז בניסן מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לשואה ולגבורה – לזכרם של שישה מיליון היהודים, ובהם כמיליון וחצי ילדים, שנרצחו בשואה. התאריך כ"ז בניסן נועד להנציח את מרד הגטאות הראשון – מרד גטו ורשה, שפרץ בערב פסח, י"ד בניסן תש"ג – 19 באפריל 1943, ונמשך כחודש ימים. הכנסת ביקשה לקבוע את יום הזיכרון לשואה ולגבורה במהלך חודש זה , אבל לא קרוב מדי לחג הפסח. וכך נבחר התאריך כ"ז בניסן.

יש המוצאים סמליות ומשמעות מיוחדת בסמיכות התאריכים בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ובין יום העצמאות, ששבוע אחד בלבד מפריד ביניהם.

לזכרם של כל אותם האנשים, הנשים והילדים שנרצחו בשואה אך יום מותם אינו ידוע – נקבע עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי.

חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה נקבע לראשונה (עדיין לא כחוק) על ידי הכנסת בשנת תשי"א – 1951 ונקרא אז "יום השואה ומרד הגטאות". בשנת תשי"ג – 1953, במסגרת חוק יד ושם, נזכר כ"ז בניסן בשמו הנוכחי: "יום הזיכרון לשואה ולגבורה". אבל רק בשנת תשי"ט – 1959, בעקבות מאבקם של ניצולי השואה, קבעה הכנסת בחוק את יום הזיכרון לשואה ולגבורה:1

וכך קובע החוק: "כ"ז בניסן הוא יום הזיכרון לשואה ולגבורה, מוקדש… להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה ומעשי המרד בימים ההם. [אם] חל כ"ז בניסן בשישי בשבוע, יקוים יום הזיכרון בכ"ו בניסן של אותה שנה. [אם] חל כ"ז בניסן ב[יום] ראשון בשבוע, יקוים יום הזיכרון בכ"ח בניסן של אותה שנה. חל כ"ז בניסן בראשון בשבוע, יקוים יום הזכרון בכ"ח בניסן של אותה שנה. תחילתו של יום הזיכרון הוא משקיעת החמה אור ליום כ"ז בניסן… וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו."2

אופיו של יום הזיכרון

חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה קובע כי בבוקר יום הזיכרון תישמע בכל רחבי המדינה צפירת דומייה של שתי דקות, שבמהלכה נפסקת העבודה ונעצרת תנועת כלי הרכב. את דגלי המדינה שעל מבני הציבור מורידים לחצי התורן, ובמקרים רבים מתקינים על ראשי הבניינים נר זיכרון מיוחד. מרכזי הבילוי נסגרים, תכניות השידורים ברדיו ובטלוויזיה מדגישות את אופיו המיוחד של היום, וטקסי זיכרון נערכים במוסדות החינוך ובמחנות צה"ל.

עצרת הזיכרון הממלכתית לשואה ולגבורה מתקיימת בליל יום השואה ולמחרת בבוקר ב"יד ושם" בירושלים.

העשרה - קישורים

יום הזיכרון לשואה ולגבורה באתר יד ושם

סקירה היסטורית של השואה; מידע על מרד גטו ורשה, "לכל איש יש שם" – הטקס בכנסת, חוק איסור הכחשה השואה ואתרים על השואה – באתר הכנסת

מכתבו האחרון של מרדכי אנילביץ' – במרכז המידע על אודות השואה, אתר יד ושם