נעילת שערים

נעילת שערי השמים של מעלה - וגם נעילת שערים של מטה...

< 1 דקות

נעילת שערי שמים שלפי המסורת היהודית פתוחים במשך עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. יש הסבורים שהמושג שערים מתכוון לשערי השמים, מקום מושבו של האל, שהיו פתוחים במשך עשרה ימים לקבל את תפילות עם ישראל והם ננעלים לקראת סיום יום הכיפורים (תפילת נעילה). אחרים טוענים שהכוונה לשערי בית המקדש, שאותם היו סוגרים ונועלים כל ערב.