ספר צוואות בני יעקב

ספר חיצוני (לתנ"ך) המציג את צוואותיהם של 12 בני יעקב, שבטי ישראל.

< 1 דקות

ספר צוואות בני יעקב (צוואת השבטים) מציג את תוכן צוואותיהם של כל אחד מ- 12 בני יעקב לצאצאיהם.

הספר הגיע לידינו בתרגומיו ליוונית, לארמית ולסלאבית עתיקה. צוואות בני יעקב כוללות פרטים מתולדות חייהם של בני יעקב – ובכלל זה פרטים שאינם במקרא – וכן דברי מוסר ונבואה.

דברי המוסר שבספר עוסקים בדרך כלל בשבחה של מידה טובה מסוימת (כגון מידת הרחמים בצוואת זבולון), או בגנותה של מידה רעה (כגון זנות בצוואתו של ראובן).