פילוסופיה

< 1 דקות

מילה יוונית המורכבת משתי מילים: פילו = אהבה, חיבה; סופיה = חוכמה. הפילוסופיה היא אהבת החוכמה, ופילוסוף הוא מי שאוהב את החוכמה. הפילוסופיה עוסקת במשמעות החיים, במהות הקיום ובמקומו של האדם בעולם.

הפילוסופיה במהותה היא תופעה כללית שאינה שייכת לתרבות לאומית או דתית מסוימת. השאלות המעסיקות את הפילוסופיה הן שאלות כלליות, כלל אנושיות. ובכל זאת הפילוסופיה קשורה למסגרת של עם ותרבות: יש קשר בין הפילוסופיה ובין התרבות שבתוכה היא נוצרת. וכך יש פילוסופיה יוונית, פילוסופיה ערבית, פילוסופיה גרמנית – וגם פילוסופיה יהודית.