צום גדליה

יום צום שנקבע על הרצחו של מושל יהודה אחרי חורבן בית ראשון

< 1 דקות

יום צום בתאריך ג' בתשרי שנקבע לזכר רציחתו של גדליה בן אחיקם, שהתמנה בידי הבבלים כמושל יהודה אחרי החורבן. רצח גדליה בידי ישמעאל בן נתניה (כנראה בשנת 582 לפני הספירה) הביא לחיסולה של המסגרת המדינית ביהודה הכבושה, ובשל כך נקבע יום זה כאחד מארבעת ימי הצום לזכר חורבן הבית הראשון.

צום גדליה נזכר בספר זכריה (ח 19) כ"צום השביעי", ועליו אמרו חז"ל:

"צום השביעי – זה שלושה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם.

ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו.

ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו"

(תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף יח עמ' ב).

צום גדליה מתחיל ביום ג' בתשרי עם עלות השחר ומסתיים בערב עם צאת הכוכבים (כמו צום י"ז בתמוז וצום עשרה בטבת).