ש"ס – שישה סדרי משנה

ששת החלקים של המשנה – שישה סדרי משנה, שהיו בהמשך גם לשישה סדרי התלמוד הבבלי.

< 1 דקות

ש"ס – שישה סדרי משנה:

  1. סדר זרעים עוסק בעיקרו בהלכות הקושרות לעבודת האדמה בארץ ישראל, ובהן הלכות שמיטה, ביכורים, תרומות ומעשרות.
  2. סדר מועד עוסק בהלכות שבת ומועדים.
  3. סדר נשים – עוסק בדיני המשפחה והזוגיות – נישואין וגירושין, חובות בני הזוג, דיני ירושה, יחסי אישות ועוד.
  4. סדר נזיקין – בדיני ממונות ובעניינים הנוגעים ליחסים שבין אדם לחברו ונדונים בבית הדין.
  5. סדר קודשים עוסק בהלכות קרבנות.
  6. סדר טהרות – בדיני טומאה וטהרה (ור' להלן – העשרה).

כדי לאפשר זכירה קלה של שמות ששת הסדרים לפי הסדר, השתמשו בראשי התיבות שלהם ויצרו את הסימן: זמ"ן נק"ט. על אף שהמושג 'ש"ס' מתייחס במקורו למשנה,

כאמור, ראשי התיבות ש"ס הם במקור שם כולל לשישה סדרי משנה, אך במהלך הדורות הפכו לשם כולל גם לששת הסדרים של התלמוד הבבלי (שנכתבו בעקבות המשנה), וזו גם משמעותה העיקרית של המילה ש"ס בימינו.