ששבצר נשיא יהודה

מנהיג הקבוצה הראשונה שעלו לארץ ישראל מבבל.

< 1 דקות

ששבצר (595 – 534 לפני הספירה בערך) היה מנהיג הקבוצה הראשונה של שבי ציון שחזרו לירושלים בעקבות הצהרת כורש וְאִתָּם כלי המקדש שבזז בשעתו נבוכדנאצר מלך בבל. המלך כורש העניק לששבצר את המינוי של מושל יהודה (עזרא ה 14).
ככל הנראה היה ששבצר היה יהודי צאצא של בית דוד. מוצאו המלכותי של ששבצר מסביר את מינויו למושל, שכן מלכי פרס נהגו למנות לְמושלים מקומיים את בני המעמד השליט. ששבצר שימש בתפקיד מושל יהודה זמן קצר, ואחרי מותו התמנה לתפקיד אחיינו, זרובבל בן שאלתיאל.