תרי"ג מצוות

613 (בגימטרייה: תרי"ג) - מספר המצוות שבתורה, ובהן מצוות עשה ומצוות לא תעשה (איסורים).

< 1 דקות

613 (בגימטרייה: תרי"ג) המצוות שבתורה. מספר זה נזכר לראשונה בתלמוד הבבלי ומיוחס לאמורא, חכם התלמוד, ר' שמלאי, שאף חילק את המצוות לחלוקת משנה: 365 מצוות לא תעשה – ו- 248 מצוות עשה.1
פירוט תרי"ג מצוות התפרסם לראשונה בספרו של רס"ג – רב סעדיה גאון, ופייטנים דוגמת שלמה אבן גבירול כתבו פיוטים המבוססים על פירוט זה של המצוות.
"אף על פי שיש הסכמה כמעט כללית בנוגע למספר תרי"ג" – אין הסכמה לגבי פירוט המצוות הכלולות במספר זה. רמב"ם "דחה בתקיפות" הגדרות של קודמיו וטען כי הם "טעו טעויות גסות, מפני שלא הייתה בידם שיטה וגישה מנחה".2