אוטואמנציפציה

< 1 דקות

"מסכמים אנו את תוכן החיבור הזה בפסוקים (=במשפטים) הבאים:
היהודים אינם אומה חיה; זרים הם בכל מקום, ועל כן בזויים.
שוויון מעמדם האזרחי והפוליטי של היהודים אין בו כדי להרים את קרנם בעיני העמים.
התרופה הנכונה, היחידה, היא: יצירת לאומיות יהודית.
עם יושב על אדמתו, אוטואמנציפציה של היהודים.
שוויון מעמדם כאומה בין האומות על ידי רכישת ארץ מולדת לעצמם.
אל יפתה לבנו להאמין כי ההומאניות וההשכלה
תעלינה בזמן מן הזמנים מרפא רדיקלי לחולי עמנו.
– – – – – –
…זקוקים אנו לארץ מקלט…
שעה זו שעת כושר היא מאין כמוה לתכנית המוצעת.
שאלת היהודים הבינלאומית צריכה למצוא פתרון לאומי.
אמנם רק לאט לאט יכולה תחייתנו הלאומית להתקדם.
עלינו לעשות את הצעד הראשון.
על הבאים אחרינו לצאת בעקבותינו בקצב מתון, לא נִמְהָר (=לא חפוז).
קונגרס [של] אנשי שם יהודים יסלול דרך לתחייה הלאומית של היהודים.
אין קרבן אשר ישגב ממנו (=מאתנו) לשם השגת המטרה:
לאשש (=לחזק) ביטחונו של עתיד עמנו, הצפוי לסכנה בכל מקום.
ביצועו הפיננסי של המפעל אינו עלול… להיתקל בקשיים
שאין להתגבר עליהם.
עזרו אתם לכם (=לעצמכם), ויעזרכם אלוהים!"