אומרים: ישנה ארץ

< 1 דקות

(גרסת נעמי שמר)

אומרים ישנה ארץ
ארץ שחורת שמש
איה אותה ארץ
איפה אותה שמש

אומרים ישנה ארץ
עמודיה שבעה
שבעה כוכבי לכת
צצים על כל גבעה

איפה אותה ארץ
כוכבי אותה גבעה
מי ינחנו דרך
יגיד לי הנתיבה

כבר עברנו כמה
מדברות וימים
כבר הלכנו כמה
כוחותינו תמים

כיצד זה תעינו
טרם הונח לנו
אותה ארץ שמש
אותה לא מצאנו

אולי כבר איננה
ודאי ניטל זיווה
דבר בשבילנו
אדוני לא ציווה

אומרים ישנה ארץ
ארץ רוות שמש
איה אותה ארץ
איפה אותה שמש

אומרים ישנה ארץ
עמודיה שבעה
שבעה כוכבי לכת
צצים על כל גבעה

ארץ בה יתקיים
אשר כל איש קיווה
נכנס כל הנכנס
פגע בו עקיבא

שלום לך עקיבא
שלום לך רבי
איפה הם הקדושים
איפה המכבי

עונה לו עקיבא
אומר לו הרבי
כל ישראל קדושים
אתה המכבי

כיצד זה תעינו
טרם הונח לנו
אותה ארץ שמש
אותה לא מצאנו

אומרים ישנה ארץ
ארץ שחורת שמש
איה אותה ארץ
איפה אותה שמש

© כל הזכויות שמורות למחברים ולאקו"ם