אורות הקודש – תביעת האיחוד הרוחני

< 1 דקות

הננו נתבעים לאחד ולהתאים את מחשבותינו.
ייסורים אנו מרגישים מהעדר ההתאחדות,
אבל מכאובים יותר נוראים – מאי התאמה.
וכל כמה שאנו מתעלים… להתאים וּלְאַחֵד
את כל אברינו הרוחניים,
כן מתגברים אצלנו הכוחות העליונים,
שהם באמת מאחדים ומתאימים כל ישותנו.
יותר מכל עם ולשון אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה,
ואת אי האחדות הנפשית.
סגולת עולמים היא בנו השלום והאיחוד בצורתם האידאלית.
ולכן כל פיזורנו הוא רק ארעי,
והננו עתידים להתאחד ולהיות גוי (=עם) אחד בארץ.

ראי"ה קוק, אורות הקודש, חלק ראשון עמ' כא.