איך ברא מהר"ל את הגולם?

< 1 דקות

המהר"ל עשה שאלת חלום באיזה כוח יוכל להילחם עם הכומר שהוא מתנגדו.
ובאה לו תשובה זו מן השמים על פי א"ב: אתה ברוא גולם דבר החומר.
ותגזור, זדים חבול טורפי ישראל.
ועל זה אמר מהר"ל כי בעשר תיבות (=מילים) האלה יש צירופי שמות,
אשר תמיד יש באפשרות לברוא בכוחם גולם חי מן החומר.
המהר"ל קרא אליו בסתר אותי, יצחק בן שמשון הכהן חתנו,
ואת תלמידו הגדול, יעקב בן חיים ששון הלוי,
והראה לנו את התשובה מן השמים שהשיג על השאלת חלום,
ומסר לנו את הסוד בעניין בריאת הגולם מן חומר ועפר מן האדמה,
ואמר לנו שרוצה ליקח אותנו להיות בעזרתו בעסק הבריאה…
בשנת ה'ש"ם (=1580) יום כ' לחודש אדר הלכנו שלושתנו בשעה ד' אחר חצות הלילה
מאחורי העיר פראג, על הנהר הנקרא מלדווקה (=מולדבה).
בשפת הנהר חיפשנו ומצאנו מקום חומר וטיט, ועל הטיט עשינו צורת אדם…
וציירנו הפנים גם ידיים ורגליים, כאדם המונח פרקדן.
אחר כך עמדנו שלושתנו אצל רגלי הגולם עם הפנים שלנו נגד פני הגולם,
ואותי ציווה מהר"ל לראשונה להקיף ז' פעמים את הגולם…
ומסר לי צירופי האותיות לאומרם בעת ההקפה…
וכאשר גמרתי את ההקפות נתאדם גוף הגולם כגחלת אש.
אחרי כן ציווה מהר"ל לתלמידו, ר' יעקב ששון, שיעשה גם כן ז' הקפות כאלו,
ומסר לו צירופי אותיות אחרים, וכאשר גמר את ההקפות נכבה האש,
כי באו מים בגוף… וגם נתמלא שערות כבן שלושים. וגם ציפורניים…
ואז עשה גם המהר"ל ז' הקפות, ואחרי גומרו הקפותיו אמרנו שלושתנו יחד את הפסוק:
"וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה" (בראשית ב 7)…
ואז פתח הגולם את עיניו ויבט בפנינו כאיש משתאה.
אחר כך קרא מהר"ל בקול נוגש: עמוד על רגליך! ויעמוד הגולם על רגליו פתאום.
אז הלבשנו אותו עם הבגדים אשר לקחנו אתנו… וגם מנעלים הנעלנו ברגליו.
בקיצור, שנעשה איש כאחד האנשים – ראה, שמע והבין, אבל כוח הדיבור לא היה בפיו…
כאשר הלכנו הביתה אמר מהר"ל אל הגולם בדרך:
דע שאנחנו בראנו אותך עפר מן האדמה,
למען תשמור את היהודים מכל רעות ומכל הצרות שסובלים מאת שונאיהם…
וייקרא שמך יוסף… ועליך לשמוע בקולי לכל אשר אצווך…
על כן קראוהו האנשים בשם יוסל'ה גולם, ויש אשר קראו לו בשם יוסל'ה האילם.

* בתוך: בתוך: יהודה יודל רוזנברג, הגולם מפראג ומעשים נפלאים אחרים, ההדיר והוסיף מבוא והערות: עלי יסיף, הוצאת מוסד ביאליק, תשנ"א – 1991, עמ' 75 – 77. © כל הזכויות שמורות להוצאה.