איש ההלכה– גלוי ונסתר

< 1 דקות

‏"איש ההלכה,שהסתכל בקרני השמש הראשונות ‏
והרהר ביפי העולם ובאפסותו של האדם
מתוך רגש אכסטטי של שמחה מהולה בתוגה –‏
הוא איש העולם הזה, ‏
איש המציאות הבלתי-אמצעית,‏
המתייחד עם קונו לא מעבר לאופקים רחוקים,‏
עטופי סוד ורז,‏
קסומי קדושה וטרנסנדנטיות,‏
אלא בתוך תוכה של תבל ומלואה.‏

‏……………………‏

האידיאל של איש ההלכה ‏
איננו גאולת עולם על ידי עולם למעלה ממנו,‏
אלא על ידי עצמו,‏
על ידי הסתגלות המציאות המוחשית
להוויה האידיאלית של ההלכה.‏
אם אדם מישראל חי על פי ההלכה…‏
אז גאולה תהיה לו.‏
עולם שפל יכול להתרומם למדרגת עולם האצילות.‏
אם אדם מישראל מכיר, למשל, את דיני השבת
והלכות קדושת היום וכל דקדוקיהם…‏
הרי הוא רואה בשקיעת החמה בערבי שבתות
לא רק תופעה טבעית, קוסמית –‏
אלא חזיון נערץ, נקדש ונישא…‏
קדושת עולם התלויה בביאת השמש…."‏


יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, איש ההלכה – גלוי ונסתר, ההסתדרות הציונית העולמית, המחלקה לחינוך ולתרבות ‏תורניים בגולה, תשמ"ט – 1989, עמ' 40 – 41. ‏