בבית המלך אשחוורוש

< 1 דקות

"היודעים אתם במי קינאתי כשהייתי נער קטן?
במלך אחשוורוש.
לא במלך אחשוורוש הידוע, אשר מלך מהודו ועד כוש…
מתכוון לקופיל החייט עם… מצנפת הנייר אשר חבש לראשו,
ועם שרביט הזהב – זה השוט הארוך אשר הוציא מתוך המטאטא…
קינאתי גם בושתי המלכה – הוא מוטיל הנגר – עם השמלה הקצרה…
ועם המטפחת הצהובה, מטפחת אישה, שהיה קושר לזקנו…

ואולם יותר מכולם – קינאתי בפייביל היתום,
שהיה לובש על בגדיו מעיל אדום, מעין כתונת פסים,
ומתחפש בדמות יוסף הצדיק ויוצא עם שאר בני החבורה (=השחקנים של פורים)
לשחק לפני אנשי העיר את המשחק (=המחזה)… "מכירת יוסף"
אחיו [במחזה] היו מתנפלים עליו, מפשיטים אותו את המעיל האדום
ומשליכים אותו אל בור.
ויוסף הצדיק, הוא פייביל היתום, היה כורע על ברכיו, משלב את ידיו…
משביע את החיות הרעות [שבתוך הבור] ומבקש רחמים מהן…
והיה שר שיר נוגה (=עצוב) מאוד…

ואף על פי ש[השחקן ששיחק את] יוסף הצדיק נער יתום היה, בן עניים… ואני הייתי בן
עשירים… מכל מקום הייתי נותן את חלקי (=גורלי) תחת חלקו רק בשביל ימי הפורים
בלבד…"

 


שלום עליכם, בתוך: כל כתבי שלום עליכם, כרך תשיעי, סיפורי מעשיות לילדי ישראל, עמ' נא – נב. תרגם מיידיש: י"ד ברקוביץ. "שלום עליכם" הוא כינויו הספרותי של הסופר שלום רבינוביץ(1859 – 1916).

©  כל הזכויות שמורות למתרגם ולאקו"ם.