גירוש הנשים הנוכריות – המהפכה המשפטית של עזרא

< 1 דקות

‏"…עזרא וההנהגה שפעלה בצדו ביקשו ליתן את התשובה ‏
לבעיית המשך קיומו של העם היהודי באמצעות הדת.‏
שמירה על הדת היהודית היא שתבטיח את המשך קיומו של העם, ‏
שאיבד את ריבונותו המדינית ואת שליטתו על ארץ מולדתו.‏
גירוש הנשים הנוכריות היה הצעד האכזרי הראשון שנדרש בתהליך זה.‏
הנשים, שהיו בנות דתות אחרות, עלולות היו להטות את בעליהן, ובוודאי את ילדיהן, ‏
מן הדת היהודית.‏
משלב זה ואילך נדרשו צעדים נוספים להבטחת המטרה הנכספת.‏
זוהי המהפכה המשפטית שהתרחשה מימי עזרא ואילך.‏
היא חייבה שינוי דרסטי בדיני המעמד האישי. מן ההכרח היה להשיב על שאלות ‏
דוגמת תוקפם של נישואי תערובת, מעמד הילדים מנישואים כאלה,‏
וכיצד אפשר לזהות או לאפיין את אלה המשתייכים למחנה היהודי.‏
זוהי שאלת הזהות היהודית, שאלה שבעידן המודרני תוארה בלשון "מיהו יהודי".‏
התשובות לשאלות אלה החלו להינתן מתקופתו של עזרא ואילך, ‏
והן גררו מהפכה שלמה בדיני המעמד האישי בדין העברי…‏
כלל מרכזי אחד שנקבע הוא שאין תוקף לנישואי תערובת, ‏
כלומר לנישואי יהודי ונוכרייה או יהודייה ונוכרי.‏
נישואין כאלה אינם רק אסורים בתכלית האיסור, אלא הם חסרי תוקף
וכאילו לא התקיימו…‏
כלל נוסף שנקבע הוא שבכל הנוגע ל"זהות היהודית" הולכים הילדים אחר האם.‏
אף זה שינוי דרסטי במחשבת הימים ההם…‏
ראוי להדגיש שהמהפכה המשפטית, שמקורה בעזרא, ‏
לא שינתה את המבנה הפטריארכלי של המשפחה והחברה.‏
אולם היא קבעה לו סייג רב חשיבות, ולפיו יהודי הוא מי שאמו יהודייה…‏

 


דניאל פרדימן, הרצחת וגם ירשת? משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא, הוצאת דביר, תשס"ב – 2000, עמ' 388 – 389.