הבא לתקן – יתחיל בו עצמו

< 1 דקות

‏"תורת החסידות…רואה את שורש הבעיות של החיים החיצוניים ‏
בבעיותיהם של החיים הפנימיים, ‏
אלא שנבדלת היא [מן התפיסות הרווחות] בשני דברים של עיקר, ‏
שאחד מהם הוא מתחום הדעות, ואחד – מתחום המעשה…‏
ההבדל שבדעות הוא, ‏
שאין תורת החסידות יוצאת לבדוק סבכי נפש נפרדים לעצמם,‏
אלא מכוונת את פעולתה לאדם כולו…‏
שהבא לעמוד על יסודות חלקיים ותהליכים חלקיים של השלם ‏
אינו יכול לעמוד על השלמות…‏
וההבדל המעשי הוא בכך, שאין החסידות דנה את האדם כנושא לבדיקה,‏
אלא היא קוראה לו "שיתקן את עצמו".‏
קודם כול חייב האדם להכיר בעצמו ש… הסכסוך שבינו לבין חברו ‏
אינו אלא תולדות של… הסכסוך שבנפשו שלו. ‏
ומשהגיע להכרה זו, ישתדל להתגבר על הסכסוך שבתוך עצמו, ‏
ומעתה יהיה לאדם אחר, מפויס בתוך עצמו כשיצא אל עמיתיו, ‏
והיחסים שבינו לבינם אף הם יהיו אחרים, חדשים. ‏

ברי שבדרך הטבע האדם מבקש להשתמט ממפנה מכריע זה ‏
הפוגע ביחסו הרגיל אל העולם. ‏
ועל הקול הקורא אליו, אם מחוצה לו ואם מתוך נפשו פנימה, הוא משיב, ‏
שכל סכסוך יש בו שני צדדים, ואם הוא נתבע שישוב מסכסוכו עם זולתו ‏
וירד לתוך הסכסוך הפנימי שבנפש עצמו, צריך לתבוע כך גם את בעל דברו…‏
דווקא כאן מסתתרת הטעות היסודית שתורת החסידות באה לסלק אותה: ‏
העיקר הוא שהבא לתקן יתחיל בו בעצמו… ‏
וכך לימד רבי בונם מפשיסחה: "חכמינו אמרו: בקש את השלום ממקומך". ‏
אי אתה יכול לבקש את השלום בשום מקום אלא בתוך עצמך, עד שתמצאנו שם.‏
ובתהלים (לח 4) נאמר: "אֵיןשָׁלוֹם בַּעֲצָמַי מִפְּנֵי חַטָּאתִי". ‏
רק אם מצא אדם את השלום בתוך עצמו, ‏
הריהו יכול לבקשו בכל העולם כולו…"‏

 


מרדכי מ' בובר, דרכו של אדם עלפי תורת החסידות, מוסד ביאליק, תשמ"א – 1981, עמ' 29 – ‏‏32.‏