הפגנה / רות שלוס

< 1 דקות

רות שלוס, הפגנה, 1949, דיו מדולל על נייר, 70X35 ס"מ. אוסף גדעון עפרת, ירושלים.