השבת – ארמון בתוך הזמן

< 1 דקות

‏על האדם המבקש לחשוף את קדושת היום מוטלת המשימה לנטוש את הניכור הקיים ‏במסחור הבוטה של החיים, ואת היותו לכוד בעול העמל והיגיעה. עליו לצעוד הרחק מהקולות ‏הצורמים שבשאר הימים, ממתחים ומתאוות הרכישה… עליו להיפרד ממלאכתו, ולהבין ‏שהעולם כבר נברא וישרוד גם ללא עזרת האדם. שישה ימים אנו נאבקים בעולם, וסוחטים ‏רווח מן האדמה; בשבת אנו פונים אל הזרע הנצחי הנטוע בנפשנו… שישה ימים אנו מנסים ‏להשתלט על העולם, וביום השביעי עלינו להשכיל לשלוט בעצמיותנו.‏
‏………………………………………………….‏
השבת אינה קיימת למען ימי החולין, ימי החולין קיימים למען השבת. השבת איננה מנגינת ‏ביניים, היא פסגת החיים.‏
שלוש פעילויות אלוהיות מייחדות את היום השביעי: "וישבות מכל מלאכתו"; "ויברך אלוהים ‏את יום השביעי"; "ויקדש אותו" (בראשית ב 2 – 3). לאיסור המלאכה מתווספות, אם כן, ברכת ‏העונג ונעימת הקדושה. לא רק ידי האדם משבחות את היום, אף לשונו ונשמתו אומרת ‏תהילה. בשבת האדם אינו נוהג כמנהגו בימי החול. דרכי מחשבתו משתנות, ועליו להימנע ‏מהרהורי מסחר ומלאכה.‏
‏…………………………………………………….‏
מה יש באור היום השביעי שזוהר כל כך? מה בו כה יקר עד כי הלבבות הולכים שבי אחריו? ‏האם הסיבה היא שהיום השביעי הוא מעין מכרה? מכרה ממנו שואבת הרוח את החומרים ‏היקרים שישמשו לבניית הארמון שבזמן?‏
ומהו ארמון זה? ארמון זה הוא המימד אשר בו האדם ישכון ביחד עם האלוהות; מימד בו ‏האדם ישאף לחשוף את הנוכחות האלוהית. והיכן תימצא נוכחות אלוהית זו? אין תכונה ‏משותפת בין עולם המרחב לבין מהות האלוהים. אין די חירות בפסגת ההר; אין די הוד והדר ‏בדממת הים. לעומת זאת, אלוהים נוכח בזמן, כי הזמן הוא הנצח במסווה.‏
‏……………………………………………………‏
אלוהים העניק לאדם את האוצר היקר ביותר הקיים בארמון שבשמים – את השבת…‏

מתוך:אברהם יהושע השל, השבת, תרגם מאנגלית: אלכסנדר אבן-חן, הוצאת ידיעות אחרונות – ‏ספרי חמד, תשס"ג -2003, עמ' 33 – 38 (בהשמטת הערות שוליים).‏