כל נדריי

< 1 דקות

 

כל נדריי, כל מילותיי
נשאתי אותם בכל משעוליי
נשאתי אותם צרורים הם איתי
לך הוא הצרור אהבתי.

 

כל אשר אמרתי וכל אשר אומר
האהבה היא נדר, נדר שהופר
כל אשר אמרתי וכל אשר אומר
האהבה היא נדר, נדר שהופר.

 

כל נדריי כל תפילותיי
כאבתי אותך בכל שבועותיי
יצרתי מילים כתובות בתוכי
שבועת אמונים אהבתי.

 

כל אשר אמרתי…

 

כל נדריי, כל ייסוריי
נשאתי אני את כל נעוריי
זו את שהפרת את כל שבועותיי
נשארתי אני וכל נדריי.

 

כל אשר אמרתי…

 

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם