כתונת פסים

< 1 דקות

כתונת פסים לבש הגן / וכסות רקמה מַדֵי דִשְׁאוֹ1

ומעיל תשבץ עטה כל עץ / ולכל עין הראה פִּלְאוֹ2

כל ציץ חדש לזמן חודש / יצא שוחק לקראת בואו3

אך לפניהם שושן עבר / מלך כי על הורם כיסאו4

יצא מבין מִשְׁמַר עליו / וַיְשַׁנֶה את בגדי כלאו 5

מי לא ישתה יינו עליו – / האיש ההוא ישא חטאו.

 

הערות שוליים

  1. כסות: בגד, לבוש, מדי: מדים
  2. מעיל תשבץ: מעיל משבצות
  3. ציץ: פרח. שוחק: צוחק ושמח.
  4. שושן: ורד. כיסאו: כיסא מלכותו.
  5. משמר: בית כלא, מקום שיש בו שומרים., צמד המילים "משמר עליו" מופיע בשיר בכפל משמעות: המשמר, שומרי בית הסוהר, שֶׁשָׂמוּ עליו – ועלי השושן השומרים על הניצן בטרם יפרח