לשכת עבודה

מילים:
לחן:
< 1 דקות

מילים:
לחן:

 

נזכרתי פתאום בדברי האנשים,
שהפרידו אותנו מהורינו
הגענו, ולא מצאנו מה שחשבנו
אלוקים ירחם עלינו
אלוקים ירחם עלינו

 

שבעה ימים הפלגתי בים
הגעתי לחיפה ונרגעתי
בהגיעי הובילו אותי ל"בית ליד"
שמאל, ימין, לימדו אותי
שמאל, ימין, ילמדו אותי

 

נזכרתי פתאום בדברי אנשים,
שהפרידו אותנו מהורינו
הגענו, ולא מצאנו מה שחשבנו
אלוקים ירחם עלינו
אלוקים ירחם עלינו

 

יא מאמא, בואי וראי אותי
באוהל זרקו אותי,
אוכל שותה ומשוטט
אוי לי מה קרה לי

 

פזמון

 

נזכרתי פתאום בדברי אנשים,
שהפרידו אותנו מהורינו
הגענו, ולא מצאנו מה שחשבנו
אלוקים ירחם עלינו
אלוקים ירחם עלינו

 

פזמון.

 

הלכתי לשכת עבודה
אמר לי מאיפה אתה
אמרתי לו ממרוקו
אמר לי צא החוצה
אמר לי צא החוצה

 

הלכתי לשכת עבודה
אמר לי מאיפה אתה
הלכתי לשכת עבודה
אמר לי מאיפה אתה
אמרתי לו מפולניה
תיכנס בבקשה
תיכנס בבקשה

 

נזכרתי פתאום בדברי אנשים,
שהפרידו אותנו מהורינו
הגענו, ולא מצאנו מה שחשבנו
אלוקים ירחם עלינו
אלוקים ירחם עלינו

 

לקחו אותנו לאיזה קיבוץ
אוכל, שותה ומתלבש
עובד – לא נתנו לי כסף
ומאז שהגענו צחקו עלינו

 

יא מאמא בואי תראי אותי
בקיבוץ זרקו אותי
לחם וזיתים האכילו אותי
אוי לי מה שקורה לי
אוי לי מה שקורה לי

 

נזכרתי פתאום בדברי אנשים,
שהפרידו אותנו מהורינו
הגענו, ולא מצאנו מה שחשבנו
אלוקים רחם עלינו
אלוקים רחם עלינו

 

© כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם