מגילות מדבר יהודה – יצירת מקור

< 1 דקות

פשר משא חבקוק

1QpHab עמודה 1

 1. [עד אנה יהוה] שועתי ולוא
 2. [תשמע – פשרו על מ]חלת דור
 3. [הכוהן הרשע ועמו ועל כול הב]אות עליהם
 4. [ואזעק אליך חמס – פשרו כיא נזע]קו על
 5. [החמס למה תראני און וע]מ[ל תב]יט
 6. [ושוד וחמס לנגדי – פשרו כיא ישר]אל בעשק ומעל …
 7. יג[די]לו ח[מס ויה]י ריב
 8. [ומדון ישא – פשרו …מר]יבה וח[טאה] הואה…
 9. על כן תפוג תורה
 10. [ולוא יצא לנצח משפט – פשרו] אשר מאשו בתורת אל
 11. [כי רשע מכת]יר את הצדיק
 12. [פשרו על הצדיק] הוא מורה הצדק
 13. [והרשע הוא הכוהן הרשע] על כן יצא המשפט
 14. [מעוקל כי פעל פעל בימיכם ה]לוא ת[אמינו כיא]

1QpHab עמודה 2

 1. יסופר – [פשרו על רשעים] ובוגדים עם איש
 2. הכזב כי לוא [האמינו את אשר ספר] מורה הצדק מפיא
 3. אל ועל הבו[גדים בחוקי אל ובברית] החדשה כי לוא
 4. האמינו בברית אל [ויחללו] את שם קודשו
 5. וכן פשר הדבר [על האנשים הבו]גדים לאחרית (א)
 6. הימים המה ערי[צים מפירי הברי]ת אשר לוא יאמינוא
 7. בשומעם את כול ה[ברית אשר ישמע] הדור האחרון מפי
 8. הכוהן אשר נתן אל ב[ני ישראל תור]ה לפשור [את] כול
 9. דברי עבדיו הנביאים [אשר ב]ידם ספר אל את
 10. כול הבאות על עמו וע[ל עירו]. כיא הנני מקים את
 11. הכשדאים הגוי ה[מר והנמהר]
 12. פשרו על הכתיאים א[שר המ]ה קלים וגבורים
 13. במלחמה לאבד ר[עים וחטאים]… בממשלת
 14. הכתיאים ור[שעים…] ולא יאמינו בחוקי
 15. [אל… ההולך למרחבי ארץ] ל[רשת משכנות לוא לו – פשרו]…

 

מתוך ויקיטקסט. הטקסט מוגש בכפוף לרישיון Creative Commons ייחוס-שיתוף זהה 3.0; ייתכן שיש תנאים נוספים. ראו תנאי שימוש לפרטים.