מדינת היהודים

< 1 דקות

‏"התכנית כולה בצורתה היסודית היא פשוטה לאין שיעור… ‏
תינתן נא לנו ריבונות בחבלארץ כלשהו על פני האדמה, שיספיק לצורכי עמנו המוצדקים; ‏
לכל השאר נדאג בעצמנו… ‏
למשימה זו, הפשוטה ביסודה והמסובכת בביצועה, יוקמו שני גופים: ‏
אגודתהיהודים והחברה היהודית…‏
החברה היהודית דואגת לחיסול עסקי הרכוש של היהודים היוצאים
ומארגנת בארץ החדשה את הפעילות הכלכלית. ‏
את יציאת היהודים אין, כאמור, לראות כיציאהחפוזה. ‏
היא תהיה הדרגתית ותימשך עשרות בשנים. ‏
‏…………………………………………..‏‎…‎
היהודים המכירים ברעיון המדינה שלנו מתלכדים סביב אגודת היהודים. ‏
זו מקבלת על ידי כך בעיני הממשלות את הסמכות לדבר ולשאת ולתתבשם היהודים. ‏
‏'האגודה' מוכרת, אם לומר זאת בלשון המשפט הבינלאומי, כרשות מכוננתמדינה…‏
מעונות הפועלים…יוקמו בניהול עצמי… ‏
אמנם גם בתי הפועלים שלנו – מראם יהיה בהכרח אחיד… ‏
אבל בתים נפרדים על גינותיהם… ‏
הנוף יעורר את הכישרון הרענן שלאדריכלינו הצעירים… ‏
בית הכנסת יעמוד בו נשקף למרחוק, ‏
כי הרי רק האמונה העתיקה היאשליכדה אותנו. ‏
וכן בתי ספר לילדים – בתים מאירי פנים, בהירים, יפים לבריאות, ‏
עם כלאמצעי ההוראה החדישים. ‏
בנוסף לכך בתי ספר להשתלמות מקצועית… בתי בידור לעם…‏
יום העבודההרגיל הוא יום שבע השעות! ‏
אין זאת אומרת, ‏
כי רק שבעשעות ביום ייגדעו עצים, תיחפר אדמה, תוסענה אבנים… לא. ‏
יעבדו ארבע עשרה שעות. ‏
אבלגדודי העבודה יחליפו אלה את אלה מדי שלוש שעות וחצי… ‏
כשלוש וחצי שעות רצופות יכולאדם בריא לבצע עבודה מרוכזת מרובה. ‏
לאחר הפסקה של שלוש וחצי שעות – אותן הוא מקדישלמרגוע, למשפחתו, ‏
להשתלמותו המודרכת – הריהו שוב רענן לחלוטין. ‏
כוחות עבודה כאלהיכולים לחולל פלאות… ‏
‏…מי שעובד יותר משבע שעות, מקבל בעד עודף הזמן עודף שכר בכסף מזומן.‏
‏…ולבלתי כשרים לעבודה מבני משפחתו דואגים מוסדות הצדקה…‏
‏…בחיים החדשים יהיו אנשינו להוטים אחר עבודה,‏
והעולם… יראה, עד כמה עם חרוץ אנחנו…"‏

 


תיאודור הרצל, מדינת היהודים, הספרייה הציונית עלי די ההסתדרות הציונית העולמית, תרגם מגרמנית: מרדכי יואלי, תשמ"ה – 1985, עמ' 22 – 23, 31 – 34. ההדגשות – שלנו.