מדרש אגדה על מות בנו של רבן יוחנן בן זכאי / מסכתות קטנות, אבות דרבי נתן, נוסח א, יד

< 1 דקות

"כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו.
נכנס רבי אליעזר וישב לפניו. ואמר לו: רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך?
אמר לו: אמור.
אמר לו: אדם הראשון היה לו בן (=הבל) ומת, וקיבל עליו תנחומין.
ומניין שקיבל עליו תנחומין? שנאמר: "וַיֵּדַע אָדָם עוֹד אֶת אִשְׁתּוֹ" (בראשית ד 25).
אף אתה קבל תנחומין.
אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון.
נכנס רבי יהושע ואמר לו: רצונך אומר דבר אחד לפניך?
אמר לו: אמור.
אמר לו: איוב היו לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומין.
אף אתה קבל תנחומין.
ומניין שקיבל איוב תנחומין? שנאמר: "ה' נָתַן וה' לָקָח, יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ" (איוב א 21).
אמר לו: לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של איוב.
נכנס רבי יוסי וישב לפניו. אמר לו: רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך?
אמר לו: אמור.
אמר לו: אהרן היו לו שני בנים גדולים, ומתו שניהם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומין,
שנאמר: "וַיִּדֹּם, אַהֲרֹן" (ויקרא י 3). אין שתיקה אלא תנחומין.
ואף אתה קבל תנחומין.
– – – –
נכנס רבי אלעזר בן עזריה…
נכנס וישב לפניו ואמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה?
לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון.
בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר: אוי לי, אימתי אצא מן הפיקדון הזה בשלום?
אף אתה רבי, היה לך בן.
[הוא] קרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, משנה, הלכות ואגדות – ונפטר מן העולם בלא חטא. ויש לך לקבל עליך תנחומים כשהחזרת [לאלוהים] פיקדונך שלם.
אמר לו: רבי אלעזר בני, נחמתני, כדרך שבני אדם מנחמין."