מותו של הרצל

< 1 דקות

מתוך: עמוס אילון, הרצל, הוצאת עם עובד, תשל"ח – 1977, עמ' 439 – 441.‏

‏"לידידים ואויבים כאחד בא מותו של הרצל כהלם איום. אלפים חשו לווינה מכל ארצות ‏אירופה להשתתף בהלוויה. הארון הועבר לווינה והוצב בחדר העבודה של הרצל. החלונות ‏הגבוהים הצופים אל עצי הערמון היו עטופי שחורים. מן החדר הסמוך בקע נהי אמו ופילח את ‏הדממה הכבדה: "תיאודור, בני, בני"…‏
‏……………………………………………….‏
ההלוויה הייתה רבת משתתפים ואחת המוזרות שראתה וינה מזה שנים רבות. בכל הרכבות ‏הגיעו אבלים. יהודים ממערב, ממזרח, מגרמניה ומתורכיה… פניהם הביעו את עוצם הזעזוע. ‏וינאים רבים השתאו. לדברי סטפאןצוויג נתחוור לבריות רק עכשיו כי "לא רק סופר או משורר ‏בינוני הלך לעולמו, אלא אחד מאותם יוצרי הרעיונות, המתגלים ככוכב שביט בארץ אחת, לעם ‏אחד, בהפסקי זמן עצומים". יותר מששת אלפים הלכו אחרי הארון. ההלוויה נמשכה שעות…‏
‏………………………………………………‏
ליד הקבר הפתוח אמר בנו בן השלוש-עשרה קדיש. בצוואתו האחרונה ביקש הרצל להיקבר על ‏ידי אביו בארון מתכת "עד ליום שעם ישראל יעביר את עצמותי לארץ ישראל". הוא ביקש ‏לערוך קבורת עניים, "בלי פרחים, בלי נאומים". בכל זאת נשא דויד וולפסון הספד קצר: שמו ‏של הרצל "יתקדש וייזכר כל עוד יישאר יהודי אחד עלי אדמות. בשעה קשה זו מזכירים את ‏שבועתך בקונגרס השישי ואנו נשבעים בעקבותיך: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני."‏
ובעוד הרצל מובא למנוחת עולמים… היו מאות צעירים אורזים את צרורותיהם בעיירות ‏רחוקות בפולין, רוסיה ורומניה. יציאתם לארץ ישראל הייתה ספוראדית ובלתי מאורגנת. שום ‏אדם, שום מינסטריון לא תכנן, לא מימן אותה. הם עלו לאניות באודסה או טריאסט בדרכם ‏לארץ ישראל. הכול היה עליהם לעשות מבראשית, אך הרצל הוא שיצק את התבנית."‏