מילון עולמי לעברית מדוברת

< 1 דקות

 

מתוך: בן אמוץ, דן, ובן יהודה, נתיבה. מילון עולמי לעברית מדוברת, תל-אביב: לוין אפשטיין, 1972