מסעות בנימין השלישי – פתיחה

< 1 דקות

אמר מנדלי מוכרספרים: ‏
יתברך הבורא וישתבח היוצר, ‏
שהוא מנהיג את הגלגלים בעולמות העליונים ואת בריותיו בעולם התחתון ‏
ומבין לכל הליכותיהם…‏
‏… מעשה באדם מישראל, שהרים רגליו והלך על פי הדיבור למדינותהים ואיים רחוקים מעבר ‏להריחושך ועשה לו במסעיו שם גדול בכל עַמֵיהארץ. ‏
כל כתביהעתים בלשונות בריטניהואשכנז היו מרבים לספר בשנה שעברה ‏
את החידושים והנוראות שנתגלו על ידי בנימין, יהודי פולני, ‏
בדרך נסיעתו הנפלאה למדינות המזרח. ‏
‏… הנהיה כדבר הזה או הנשמע כמוהו – אחד היהודים, ברייה קלה זו, ‏
שאין בידו כלום, לא כליזין ולא מכונות וכליאומנות ‏
אלא טליתו ותפיליו ותרמילו על שכמו בלבד, ‏
יזכה לעלות ברגל לאותם המקומות, ‏
שאפילו תיירים בריטניים מהגדולים והמפורסמים שבהם לא הגיעו לשם מימיהם!‏
‏… וכתביהעתים בישראל שמחו על השמועה הזו כמוצאי שלל רב ‏
ומקום היה להם להתגדר בו כל ימות השנה…‏
‏…ואני מנדלי, שכל כוונתי תמיד להועיל לאחינו בני ישראל כפי מיעוט כוחי, ‏
לא יכולתי לכבוש את רוחי ואמרתי: עד שאחינו הסופרים, אשר קוטנם עבה ממתני, ‏
יתעוררו מתרדמתם להעתיק את כל סיפורי מסעות בנימין מתחילתם ועד סופם ‏
ולזכות בהם את ישראל, אשתדל להדפיס מהם לפי שעה קיצור המסעות. ‏
ובכן אזרתי כגבר חלצי ויגעתי, אף על פי שזקנה קפצה עלי ותש כוחי, לא עליכם, ‏
להוציא מתוך אותו האוצר הגדול עניינים טובים ומועילים לבני ישראל ‏
ולספר אותם בלשוני, על פי דרכי…‏
ובעזרת הנותן ליעף כוח קמתי ויצאתי והכינותי מטעמים, ‏
והריני משים אותם פה לפניכם. אכלו, רבותי, וישישו בנימעיכם!"‏