מצווה

< 1 דקות

‏"אותה המהפכה בבתים בימים שלפני חג הפסח; ‏
אותם רשמי החלאה והלחץ, אשר אין להם אחיזה בדבר פרטי אחד, ‏
אלא ניכרים הם בכל פינות שאתה פונה; ‏
אותה המרירות של דחקות שחורה, של ליאות מוחלטת, ‏
של עניות מנַוולת; אותה ההתמרמרות […] המוצצת את הדם […];‏
‏ אותה המצוקה, אשר דמות נחש שחור לה; אותו היגון הדומם, ‏
העומד תמיד כשואל: "למה אני בא?" -‏
כל אלה שררו אז יחדיו בחדר הצר והמעופש, ‏
שבו התגוררה אמי האלמנה ביחד את אמה הזקנה – שתיהן עתה בעולם האמת -‏
ויתומיה העלובים…‏
היה כחצות הליל. אמי, עליה השלום, ישבה על הדרגש בסמרטוטיה […]‏
האשמורות התלחשו ותתדבקנה (=ונדבקו) לרגעים. ‏
מאז הבוקר עד השעה האחת עשרה בערב עמדה בתור "לָשה" בבית-אפיית המצות -‏
ותיעף (=התעייפה). לשכב על מיטתה לא יכלה […] ‏
אחי ואחיותי הצעירים ממני כבר שכבו כולם על הרצפה הרבודה בשקים עבים, ‏
איש בצד ובכתף רעהו, כאלה (=כמו אלה) הדגים המלוחים הכבושים בחבית.‏
‏ ואני – נער באביב ימי חיי, יתום, בכור, הלומד פרק משניות בכל יום ‏
לזכר אבא נ"ע (=נשמתו עדן) – ישבתי סמוך אל השולחן ‏
וחיפשתי לאור הנר מעשיות נאות ומלבבות ב"מנורת האור" וב"שבט המוסר"…‏
אלה שני הספרים הקרועים, היחידים בביתנו, ‏
שנתנו מזון שירי לנפשי והרוו את צימאון-ילדותי לספרות יפה…"‏