מתוך מכתבו של הרב ריינס לד"ר הרצל

< 1 דקות

"…ולך, אישי הנעלה והגדול, אני אומר בשמי ובשם כל חברי הרבים, לאמור:
ידוע תדע לך, כי אתה הוא האיש שעיני כל בית ישראל כולו… תלויות אליך.
זה שמונה עשרה מאות בשנים (=1,800 שנה) שהננו גולים בארצות נֵכָר
שלא היה לנו כל מנהיג לאומי ועובד מדיני שיצא ויבוא לפני עמנו –
עד שקמת אתה, שקמת אב בישראל, ותצא להאיר לנו את הדרך לחלצנו מן המצר.
זה שמונה עשרה מאות בשנים שהננו נעים ונדים בעמים לבקש מנוח לרגלנו ומפלט לנפשנו –
עד שהופעת אתה אלינו, ובעוז רוחך בראת לנו את המקלט הזה.
ולכן ידוע תדע, כי בך ובמעשיך תלויים חיי בית ישראל כולו
וממך הם מקווים לרווח והצלה."

* תאריך המכתב: כ בכסלו תרס"ד – 9 בדצמבר 1903. מקור: הארכיון הציוני.