מתוך מכתבו של רמב"ם לשמואל בן תיבון (1191)

< 1 דקות

"…אני שוכן במצרים (=בפוּסְטָאט) והמלך שוכן בקאהרה (=קהיר)… ‏
אי אפשר לי מבלתי ראותו [=מבלי לראותו] בכל יוםבתחילת היום.‏
אמנם כשימצאהו חולשה, או יחלה אחד מבניו או אחת מפילגשיו –‏
לא אסור [=לא אזוז] מאלקאהרה ואני רוב יומי בבית המלך.‏
ואי אפשר לי גם כן מבלתי בקֵר [=מבלי לבקר] שר המלך בכל יום…‏
כללו של דבר – כל יום אני עולה לאל-קאהרה בהשכמה (=מוקדם בבוקר),‏
וכשלא יהיה שם שום מכשול… אשוב למצרים (=פוסטאט) לאחר חצי היום… ‏


איגרות רמב"ם, מהדורת יצחק שילת, הוצאת מעליות, תשמ"ח – 1988, עמ' תק"נ-תקנ"א. שמואל אבן תיבון עסק באותה תקופה בתרגום ספרו הפילוסופי של רמב"ם  מורה הנבוכים מערבית – לעברית.