על הניגון

< 1 דקות

דע, כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד ‏
לפי העשבים ולפי המקום שהוא רועה שם, ‏
כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד, שהיא צריכה לאכלו. ‏
‏… ולפי העשבים והמקום שרועה שם – כן יש לו ניגון. ‏
כי כל עשב ועשב יש לו שירה שאומר, ‏
‏… ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה.‏
‏………………………………. ‏
כי תיכף כשהיה בעולם רועה… – היה תיכף כלי זמר…‏
‏ ועל כן דויד המלך, עליו השלום, שהיה "יודע נגן" (שמואל א, טז 18)‏
על כן היה רועה… ‏
‏… וזה בבחינת "מכנף הארץ זמרת שמענו" (ישעיה כד 16), היינו:‏
שזמירות וניגונים יוצאים מכנף הארץ, ‏
כי על ידי העשבים הגדלים בארץ נעשה ניגון… ‏
ועל ידי שהרועה יודע הניגון – …הוא נותן כוח בעשבים, ‏
ואזי יש לבהמות לאכול. ‏
וזה בבחינת "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע" (שיר השירים ב 12), ‏
היינו שהניצנים גדלים בארץ על ידי הזמר והניגון…‏

 


ליקוטי מוהר"ן, תניינא (=חלק ב), סימן סג. ‏
דברים אלו של ר' נחמן היו הבסיס לשיר "שירת העשבים" שכתבה והלחינה נעמי שמר.‏
דברים אלו הם מדרש של ר' נחמן מברסלב על פסוק מספר בראשית (ד 20), העוסק בצאצאיהם של אדם וחוה ומציג את יבל, ‏‏"אבי יושב אוהל ומקנה", ואת אחיו יובל, שהיה "אבי כל תופש כינור ועוגב" – היינו: שני אחים, שאחד מהם היה רועה והשני ‏עסק בנגינה – ומכאן מסיק ר' נחמן על הקשר ההדוק שבין שני העיסוקים – רעיית צאן ונגינה – ואף מוצא לכך עוד הוכחות ‏בתנ"ך, כגון – דויד המלך. ‏